Článek

Poradní výbor investičního fondu i&i Biotech Fund posílil Daniel Münich

4. ledna 2023
Poradní výbor investičního fondu i&i Biotech Fund posílil Daniel Münich
Doc. Daniel Münich, nový člen poradního výboru i&i Biotech Fund

Investiční fond i&i Biotech Fund oznámil zahájení spolupráce s doc. Danielem Münichem, který doplnil poradní výbor fondu. Renomovaný český ekonom se tak připojí k delegátovi Evropského investičního fondu a bude z pozice zástupce bio-inovačního centra i&i Prague a celého inovačního ekosystému fungujícího při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) podporovat další rozvoj fondu.

Investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio) cílí na vyhledávání a rozvoj unikátních akademických startupů z oblasti vývoje léků, diagnostiky či medicínských technologií. Jde o vůbec první fond tohoto typu nejen v České republice, ale i v dalších zemích V4. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti využívají k podpoře akademických startupů, které mají ambice uspět na světových trzích. Nyní se k i&i Bio přidává uznávaný ekonom Daniel Münich.

„Velmi si vážím toho, že jsme dokázali přesvědčit ke spolupráci tak renomovanou osobnost české ekonomie, jakou je doc. Daniel Münich. Jsem si jistý, že díky jeho zapojení získáme v rámci našeho inovačního ekosystému další ojedinělé know-how,“ říká Jaromír Zahrádka, CEO fondu i&i Bio a dodává: „Doc. Münich je respektovaným nezávislým odborníkem v oblasti ekonomie trhu práce, školství a především výzkumu, jeho financování a návratnosti veřejných investic. Věřím, že naše spolupráce pomůže také k nastartování veřejné debaty o tom, jak zefektivnit systém podpory komercializace vědy a transferu technologií, aby věda lépe sloužila celé společnosti.“

„Jsem přesvědčen o tom, že celý systém veřejné podpory vědy může být daleko efektivnější a fondy, jako je i&i Bio, mohou být jeho důležitým pilířem.“
— doc. Daniel Münich

„Investiční fond i&i Bio vnímám jako účinný nástroj, který pomáhá vzniku nových inovativních produktů, které mohou v konečném důsledku umožnit zlepšení kvality života milionů lidí na celém světě. Činnost fondu přispívá svým dílem k návratnosti prostředků, které jako společnost do vědy investujeme. Jsem přesvědčen o tom, že celý systém veřejné podpory vědy může být daleko efektivnější a fondy, jako je i&i Bio, mohou být jeho důležitým pilířem. Ostatně tak je tomu v zahraničí,“ říká Daniel Münich, který jako člen poradního výboru bude zastupovat zájmy společnosti i&i Prague při dalším směřování fondu.

„Celý tento systém podporuje propojování těch nejlepších projektů z oblasti přírodních věd se světem ekonomie a byznysu. V České republice jde stále o průkopnický přístup...“
— prof. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Fond i&i Bio je součástí na české i evropské poměry unikátního systému podpory transferu vědeckých znalostí do praxe, který se od roku 2009 buduje okolo ÚOCHB (kromě ÚOCHB a i&i Bio ho dále tvoří kancelář transferu technologií IOCB Tech a výše zmíněné bio-inovační centrum i&i Prague).

„Celý tento systém podporuje propojování těch nejlepších projektů z oblasti přírodních věd se světem ekonomie a byznysu. V České republice jde stále o průkopnický přístup, který umožňuje jednak přechod inovativních poznatků vědy do praxe, zároveň se však může stát důležitým zdrojem financování vědy. Ostatně náš ústav je nejen díky práci prof. Holého a jeho týmu jasným důkazem, že to má smysl,“ dodává k tomu ředitel ÚOCHB prof. Jan Konvalinka.

Transfer technologií zajišťuje vědě miliardy korun ročně

Fungování investičního fondu, jakým je i&i Bio, je v České republice ojedinělé, nicméně v EU několik podobných fondů existuje. Jsou spojeny s těmi nejlepšími výzkumnými institucemi, jako jsou Společnost Maxe Plancka, prestižní výzkumný ústav IST Austria nebo Katolická univerzita v Lovani. i&i Bio již s řadou z nich intenzivně spolupracuje a společně investuje. Takto vytvořené fondy jsou možností, jak do vědeckého výzkumu dostat další potřebné finance, zároveň tento typ spolupráce napomáhá urychlit přechod nových nápadů do praxe (tzv. transfer technologií). Jde o náročnou a dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun a stává se tak významným a stále posilujícím nástrojem rozvoje a financování kvalitní vědy v ČR.

i&i Biotech Fund

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu. i&i Bio spravuje v současné době více než 47 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu jsou i projekty ze Španělska či Nizozemí. Fond díky tomu získává neocenitelné znalosti a zkušenosti, které posléze využívá při podpoře regionálních projektů.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow