Článek

Ivo Starý zvolen budoucím předsedou Učené společnosti ČR

24. května 2024
Ivo Starý zvolen budoucím předsedou Učené společnosti ČR
Dr. Ivo Starý, Distinguished Chair a vedoducí vědecké skupiny Chemie funkčních molekul v ÚOCHB

Učená společnost České republiky zvolila 20. května 2024 na svém XXX. Valném shromáždění Dr. Iva Starého z ÚOCHB jako 1. místopředsedu a budoucího předsedu Společnosti. Dr. Starý zastává v ÚOCHB pozici Distinguished Chair a vede vědeckou skupinu Chemie funkčních molekul.

Ve svém výzkumu se Dr. Starý zaměřuje na netriviální π-elektronové architektury, zejména na syntézu helikálně chirálních aromátů (helicenů), které jsou enantiomerně čisté a vhodně funkcionalizované. Jeho práce zkoumá jejich (chir)optické vlastnosti, samoskladbu, transport náboje/spinu a reaktivitu v nanoměřítku. Rovněž se věnuje vývoji obecných syntetických metod a enantioselektivní katalýze s cílem vytvořit chytrá molekulární zařízení.

Učená společnost byla založena v roce 1994 jako pokračovatelka dlouholetých tradic Královské české společnosti nauk, které byly přerušeny komunistickou diktaturou. Společnost sdružuje významné vědce (maximálně 111 řádných členů, spolu se členy emeritními a zahraničními) a jejím hlavním posláním je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Společnost řídí Rada složená z trojlístku úřadujícího, budoucího a bývalého předsedy, spolu s vědeckým tajemníkem a předsedy čtyř sekcí Společnosti, včetně prof. Michala Hocka z ÚOCHB, který je předsedou sekce chemických věd.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow