Podporujeme matky ve vědě


ÚOCHB oceňuje všechny matky na ústavu, které se snaží skloubit péči o děti se svou vědeckou kariérou. Ať už jde o vedoucí skupiny, doktorandky nebo technické pracovnice, snažíme se ulehčit jim jejich náročnou situaci. ÚOCHB nabízí zvláštní finanční dotaci určenou na pokrytí výdajů na péči o děti během pracovní doby. Měsíční částka se odvíjí od výše pracovního úvazku s horním limitem 13 600 Kč.

Ústav také pomáhá svým zaměstnancům při zápisu jejich dětí do předškolních zařízení.

Ženy ve vědě na ÚOCHB je iniciativou působící odspodu, která se zabývá otázkami souvisejícími s rovností žen a mužů. Jejím cílem je podpora emancipace a nezávislosti vědkyň. Organizuje návštěvy a přednášky inspirujících žen ve vědě z celého světa a workshopy na konkrétní témata, například mateřství a granty. Dosud jsme měli to potěšení hostit např. Cynthii Burrows z Utažské univerzity, Cristinu Nevado z Curyšské univerzity, Jeanne Crassous z univerzity v Rennes či Mélanii Etheve-Quelquejeu z Univerzity Paříž V (Université Paris V Descartes).