Diferenciální skenovací kalorimetr TA 250

  • Kalorimetrie
Obrázek Diferenciální skenovací kalorimetr TA 250

Diferenciální skenovací kalorimetr TA 2500 je používán pro měření tepelných dějů v teplotním rozsahu od -180 °C do 550 °C v dusíkové atmosféře. Umožňuje i aplikaci teplotní modulace se sinusoidním průběhem s amplitudou od +/- 0,01 až 3 °C a periodou od 10 do 200 sekund pro získání dat s vyšší přesností.

Umístění