Buněčný sorter BD FACSAria

  • Cytometrie
Obrázek Buněčný sorter BD FACSAria
BD FACSAria IIu je vysokorychlostní sorter firmy BD Biosciences schopný sortovat rychlostí až 70 000 částic/s. Přístoj je vybaven 3-laserovým systémem (405 nm, 488 nm, 633 nm) s 9 detektory pro měření fluorescence. K dipozici jsou 4 vyměnitelné trysky (70 um, 85 um, 100 µm a 130 um). Sorter je vybaven automatickou depoziční jednotkou pro sortování buněk do zkumavek, jamkových mikrotitračních destiček nebo na podložní mikroskopické sklo. Přístroj umožňuje separování po jedné částici (klonovací režim) nebo až 4-cestné sortování. Možnost kontroly teploty vzorku v rozmezí 5 – 37 °C.

Umístění