Nicolet 6700 FTIR s PEM modulem

Obrázek Nicolet 6700 FTIR s PEM modulem

FT-IR spektrometr Nicolet 6700 je vybaven DTGS detektorem pro standardní měření ve spektrální oblasti 4000-400 cm-1. Je možné použít MCT detector s větší citlivostí pracující v spektrální oblasti 4000-600 cm-1. Kyvetový prostor je proplachován plynným dusíkem pro eliminaci rotačně-vibračních spetrálních příspěvků CO2 a vodních par. Měření je možné provádět jak v roztocích v širokém spektru IR kyvet dle použitého rozpouštědla (KBr, NaCl, CaF2, KRS), v tabletách KBr a pomocí ATR a DRIFS nástavců.

Tandemové spojení s plynovým chromatografem umožňuje přímou detekci infračerveného spektra jednotlivých frakcí studovaných nízkomolekulárních látek. V tomto případě je používán MCT-A detector umístěný za plynovou kyvetou přímo napojenou na kolonu plynového chromatografu.

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

ChiralRAMAN-2X

The BioTools ChiralRAMAN-2X is spectrometer for the measurement of Raman Optical Activity (ROA) with microscope.

  • 2W green diode laser OPUS 532 (excitation at 532 nm) with adjustable power output
  • measuring in spectral range 100-2000 cm-1
ChiralRAMAN-2X
Nicolet 6700 FTIR & Agilent GC 6850

Gas chromatograph Agilent 6850 interfaced to FTIR spectrometer Nicolet 6700 for GC-IR measurements (termostated capillary cell with optical path length 200 mm).

  • multireflex and single reflex ATR attachment
  • diffuse reflectance attachment
  • accessory for the measurement of temperature dependences

Nicolet 6700 FTIR & Agilent GC 6850
Bruker ALPHA FTIR spektrometr

About the size of a lab book, the world's smallest FT-IR spectrometer Bruker ALPHA plays a big part in our daily laboratory routine. Small, robust, rugged and easy for use...

Bruker ALPHA FTIR spektrometr
Jasco NSF-330 near-field spektrometr

Jasco NSF-330 Near-field Scanning Optical Micro-photoluminescence spectrometer (equipped by cryostat) is micro-spectrometer for observation of photoluminescence/Raman and fluorescence spectra at sub-wavelength high-spatial resolution. Spectra and spectrally resolved mapped images can be obtained from single semiconductor quantum dots and wires at better than 100 nm spatial resolution.

Instrument is used for detection of single molecules and their orientation in space (or small numbers of molecules). When sufficiently large arrays of rotors become available, it will be used to examine their collective rotational motion.

Jasco NSF-330 near-field spektrometr
Ramanův konfokální spektrometr Renishaw inVia Qontor

Ramanův konfokální spektrometr Renishaw inVia Qontor je vybaven přímým a invertovaným mikroskopem Leica a pěti excitačními lasery pro měření od UV po NIR oblast (325 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm a 1064 nm) s dvěma detektory CCD a InGaAs pro spektrální rozsah 200 až 1700 nm. Každý laser je vybavený polarizační sadou pro měření polarizovaných Ramanových spekter. Ramanův spektrometr obsahuje další příslušenství pro analýzu vzorků jako je teplotní cela (měření teplotní závislosti v rozsahu 5-95 °C), optické rameno pro měření velkých vzorků, sadu pro měření makro vzorků, elektrochemickou celu a inkubátor pro měření živých buněk v kontrolované atmosféře.

Ramanův konfokální spektrometr Renishaw inVia Qontor