Výsledky a projekty IOCB Tech

Před vznikem IOCB Tech, mezi lety 1995 a 2010, byly uzavřeny 4 licenční smlouvy týkající se projektů řešených na ÚOCHB. Po vzniku kanceláře, v letech 2010 až 2020 bylo uzavřeno 19 licenčních smluv týkajících se projektů ÚOCHB. Souhrnný hrubý příjem ústavu z těchto nových smluv do roku 2019 činí 2 894 362 881,98 Kč (rok 2020 není ještě uzavřen).

Mezi lety 1995 až 2010 bylo uděleno 54 českých a 42 zahraničních patentů, jejichž majitelem je ÚOCHB, po vzniku IOCB Tech, v letech 2010 až 2020, jich bylo již 47 českých a 244 zahraničních.

V současnosti se IOCB Tech stará o komercializaci 14 projektů.

Z výsledků, na které jsme velmi hrdi patří např. licenční smlouvy s nejvýznamnějšími farmaceutickými a diagnostickými společnostmi jako jsou Novo Nordisk, Beckman Coulter či SHINE. Tyto licenční smlouvy přinášejí již konkrétní finanční prostředky ÚOCHB (a již pokryly náklady, které do rozvoje těchto projektů ÚOCHB vložil) a je předpoklad, že v roce 2021 a dalších budou tyto prostředky ve výši desítek až stovek milionů Kč.