Profil

Oblasti zájmu

Organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza

Ocenění
2013
Cena Alfreda Badera za organickou chemii
2017
Royal Chemical Society Fluorine Prize
Vzdělání
1996-2001
Ing., organická chemie, Univerzita Pardubice.
2001-2004
Ph.D., organická chemie, školitel Prof. David O’Hagan, University of St. Andrews, Velká Británie.
Zkušenosti
2005-2006
Postdoktorální pozice, Prof. G. K. Surya Prakash, Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
2007-2011
Vedoucí juniorského výzkumného týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
od roku 2012
Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.

Nejnovější publikace

Synthesis of Azidodifluoromethyl Phenyl Sulfone and Its Use as a Synthetic Equivalent of the Azidodifluoromethyl Anion
Journal of Organic Chemistry 88 (11): 6939–6946 (2023)
Aza-Wolff rearrangement of N-fluoroalkyl triazoles to ketenimines
Organic Chemistry Frontiers 2023: Early View
Synthesis of N-vinyl isothiocyanates and carbamates by the cleavage of NH-1,2,3-triazoles with one-carbon electrophiles
Organic and Biomolecular Chemistry 21 (6): 1143-1147 (2023)
Lewis-Acid-Mediated Intramolecular Cyclization of 4-Aryl-5-allyl-1,2,3-triazoles to Substituted Cyclopentene Derivatives
Journal of Organic Chemistry 88 (2): 1155–1167 (2023)