Profil

Oblasti zájmu

Organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza

Ocenění
2013
Cena Alfreda Badera za organickou chemii
2017
Royal Chemical Society Fluorine Prize
Vzdělání
1996-2001
Ing., organická chemie, Univerzita Pardubice.
2001-2004
Ph.D., organická chemie, školitel Prof. David O’Hagan, University of St. Andrews, Velká Británie.
Zkušenosti
2005-2006
Postdoktorální pozice, Prof. G. K. Surya Prakash, Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
2007-2011
Vedoucí juniorského výzkumného týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
od roku 2012
Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.

Nejnovější publikace

Synthesis of N-perfluoroalkyl-3,4-disubstituted pyrroles by rhodium-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles with terminal alkynes
Beilstein Journal of Organic Chemistry 17: 504–510 (2021)
Oxidative nucleophilic alkoxylation of nitrobenzenes
Organic Chemistry Frontiers 8 (1): 77-81 (2021)
Visible‐Light‐Driven Fluoroalkylation of Tryptophan Residues in Peptides
ChemPhotoChem 5 (1): 43-50 (2021)
Preparation of 1-Azido-2-Bromo-1,1,2,2-Tetrafluoroethane and Its Use in the Synthesis of N-Fluoroalkylated Nitrogen Heterocycles
Journal of Organic Chemistry 85 (17): 11482–11489 (2020)