Profil

Oblasti zájmu

Organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza

Ocenění
2013
Cena Alfreda Badera za organickou chemii
2017
Royal Chemical Society Fluorine Prize
Vzdělání
1996-2001
Ing., organická chemie, Univerzita Pardubice.
2001-2004
Ph.D., organická chemie, školitel Prof. David O’Hagan, University of St. Andrews, Velká Británie.
Zkušenosti
2005-2006
Postdoktorální pozice, Prof. G. K. Surya Prakash, Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
2007-2011
Vedoucí juniorského výzkumného týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
od roku 2012
Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.

Nejnovější publikace

Synthesis of sulfur karrikin bioisosteres as potential neuroprotectives
Beilstein Journal of Organic Chemistry 18: 549–554 (2022)
Access to Fluoroalkylated Azoles and 2-Acylaminoketones via Fluorinated Anhydride-Mediated Cleavage of NH-1,2,3-Triazoles
Organic Letters 24 (10): 1958–1963 (2022)
Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers the Structure and Dynamics of Biological Macromolecules
Journal of the American Chemical Society 143 (49): 20670–20679 (2021)
Ligand-dependent stereoselective Suzuki–Miyaura cross-coupling reactions of β-enamido triflates
Beilstein Journal of Organic Chemistry 17: 2657–2662 (2021)