Profil

Oblasti zájmu

Organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza

Ocenění
2013
Cena Alfreda Badera za organickou chemii
2017
Royal Chemical Society Fluorine Prize
Vzdělání
1996-2001
Ing., organická chemie, Univerzita Pardubice.
2001-2004
Ph.D., organická chemie, školitel Prof. David O’Hagan, University of St. Andrews, Velká Británie.
Zkušenosti
2005-2006
Postdoktorální pozice, Prof. G. K. Surya Prakash, Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
2007-2011
Vedoucí juniorského výzkumného týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
od roku 2012
Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.

Nejnovější publikace

Bioorthogonal Cycloadditions of C3-Trifluoromethylated 1,2,4-Triazines with trans-Cyclooctenes
Chemistry - A European Journal 2024: Early View
Lewis acid-mediated transformations of 5-acyl-N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles to cyclopentenones, indenones, or oxazoles
RSC Advances 14 (19): 13640-13645 (2024)
Introducing Weakly Ligated Tris(trifluoromethyl)copper(III)
ChemistryEurope 2 (2): e202400004 (2024)
Photocatalytic Generation of Trifluoromethyl Nitrene for Alkene Aziridination
Angewandte Chemie International Edition 63 (2): e202315162 (2024)