Profil

Oblasti zájmu

Organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza

Ocenění
2013
Cena Alfreda Badera za organickou chemii
2017
Royal Chemical Society Fluorine Prize
Vzdělání
1996-2001
Ing., organická chemie, Univerzita Pardubice.
2001-2004
Ph.D., organická chemie, školitel Prof. David O’Hagan, University of St. Andrews, Velká Británie.
Zkušenosti
2005-2006
Postdoktorální pozice, Prof. G. K. Surya Prakash, Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
2007-2011
Vedoucí juniorského výzkumného týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
od roku 2012
Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.

Nejnovější publikace

NH-1,2,3-triazoles as versatile building blocks in denitrogenative transformations
RSC Advances 13 (49): 34646-34651 (2023)
Synthesis and Cycloaddition Reactions of 1-Azido-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Journal of Organic Chemistry 88 (21): 14969–14977 (2023)
Rhodium(II)-catalyzed transannulation approach to N-fluoroalkylated indoles
Organic and Biomolecular Chemistry 21 (39): 7924–7927 (2023)
Cu(III) Trifluoromethyl Complexes with 1,3-Diketonate Ligands and Their Versatile Reactivity in C–H Trifluoromethylation
Advanced Synthesis & Catalysis 365 (17): 2858–2864 (2023)