Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Nedávné publikace

Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase Is Dispensable for Mycobacterium smegmatis Viability
Journal of Bacteriology 202 (5): e00710-19 (2020).
Cellular Localization of Carbonic Anhydrase Nce103p in Candida albicans and Candida parapsilosis
International Journal of Molecular Sciences 21 (3): 850 (2020).
Catabolism of 8-oxo-purines is mainly routed via the guanine to xanthine interconversion pathway in Mycobacterium smegmatis
Tuberculosis 119 (-): Early View (2019).
Comparison of a retroviral protease in monomeric and dimeric states
S. Wosicki
M. Gilski
H. Zábranská I. Pichová
M. Jaskolski
Acta Crystallographica Section D: Structural Biology 75 (10): 904-917 (2019).