Profil

Oblasti zájmu

organická syntéza, průtočná chemie, chirální separace, HPLC a SFC, elektronová mikroskopie

Vzdělání

2008

Ph.D. v  oboru organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, pod vedením Ing. Petra Holého, CSc. na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha

2006

stáž v rámci programu Erasmus na University of Copenhagen, Dánsko, Department of Chemistry, pod vedením prof. Mogens Brøndsted Nielsena

2003

inženýr organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, pod vedením Doc. Stanislava Böhma, CSc.

Zaměstnání

od 2003

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, skupina RNDr. Iva Starého, CSc., aktuální pozice: vědecký pravovník

Publikace

24 původních článků / h-index: 12

Vybrané publikace

Racemic and Optically Pure Heptahelicene-2-carboxylic Acid: Its Synthesis and Self-Assembly into Nanowire-Like Aggregates
Racemic and Optically Pure Heptahelicene-2-carboxylic Acid: Its Synthesis and Self-Assembly into Nanowire-Like Aggregates
European Journal of Organic Chemistry 2011 (5): 853-860
Heptahelicene‐2‐carboxylic acid was effectively synthesised from suitably functionalised naphthalene building blocks. Methoxy‐substituted 1,1′‐ethyne‐1,2‐diylbis(2‐but‐3‐yn‐1‐ylnaphthalene) was cyclised in the presence of CpCo(CO)2/PPh3 to 2‐methoxy‐7,8,11,12‐tetrahydroheptahelicene, which was converted into heptahelicen‐2‐yl trifluoromethanesulfonate. This reactive intermediate underwent Pd(OAc)2/dppp‐catalysed methoxycarbonylation reaction to provide, after hydrolysis, heptahelicene‐2‐carboxylic acid. The racemate was resolved into enantiomers by semipreparative HPLC on a chiral column. The helicity of (+)‐(P)‐heptahelicene‐2‐carboxylic acid was assigned by correlating its CD spectrum to that of the known (+)‐(P)‐heptahelicene. Racemic heptahelicene‐2‐carboxylic acid was deposited on calcite (10‐14) to undergo self‐assembly into nanowire‐like aggregates as demonstrated by noncontact atomic force microscopy (NC‐AFM).
Tetrathiafulvalene-functionalized triptycenes: synthetic protocols and elucidation of intramolecular Coulomb repulsions in the oxidized species
Tetrahedron 63 (36): 8840-8854 (2007)
Synthesis of Extended Bifunctional Triptycenes
Synthesis 2008 (22): 3615-3618

Nejnovější publikace

Helical Bilayer Nanographenes: Impact of the Helicene Length on the Structural, Electrochemical, Photophysical, and Chiroptical Properties
145 (21): 11599–11610 (2023)
Helicene-based π-conjugated macrocycles: their synthesis, properties, chirality and self-assembly into molecular stripes on a graphite surface
Nanoscale 15 (4): 1542–1553 (2023)