Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Nedávné publikace

Helically Chiral Aromatics: The Synthesis of Helicenes by [2 + 2 + 2] Cycloisomerization of π-Electron Systems
Accounts of Chemical Research 53 (1): 144-158 (2020).
Synthesis of Racemic, Diastereopure, and Enantiopure Carba- or Oxa[5]-, [6]-, [7]-, and -[19]helicene (Di)thiol Derivatives
Journal of Organic Chemistry 85 (1): 248-276 (2020).
Heterochiral recognition among functionalized heptahelicenes on noble metal surfaces
A. Mairena
J. I. Mendieta
O. Stetsovych
I. G. Stará
A. Terfort
I. Starý
P. Jelínek
P. Jelínek
K. Ernst
Chemical Communications 55 (71): 10595-10598 (2019).
Aromatic Azide Transformation on the Ag(111) Surface Studied by Scanning Probe Microscopy
J. Hellerstedt
A. Cahlík
O. Stetsovych
M. Švec
T. K. Shimizu
P. Mutombo
J. Klívar I. G. Stará
P. Jelínek
I. Starý
Angewandte Chemie International Edition 58 (8): 2266-2271 (2019).