Nejnovější publikace

Určení poloh násobných vazeb v lipidech pomocí hmotnostní spektrometrie. Část I
Chemické listy 117 (11): 684–693 (2023)
Solvent-controlled formation of alkali and alkali-earth-secured cucurbituril/guest trimers
Chemical Science 14 (35): 9258–9266 (2023)
Tracking Isomerizations of High-Energy Adenine Cation Radicals by UV–Vis Action Spectroscopy and Cyclic Ion Mobility Mass Spectrometry
Journal of Physical Chemistry A 127 (28): 5899–5913 (2023)