Profil

Značení organických molekul (radio)izotopy 3H(2H), 14C(13C) a 125I. Zaměření na techniku syntézy ve velmi malých množstvých (μg-mg). Syntéza peptidů značených (radio)izotopy 2H/3H/13C/18O/125I nebo fotochemickou značkou. Stanovení izotopového zastoupení - MS, 3H NMR. Oligonukleotidová syntéza 15N značených bází (200 nmol). Vývoj metod zavádějících 3H/2H pomocí frustrovaných Lewisových párů (FLP).

Dohlížející osoba pro ÚOCHB - "vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích I. a II. kategorie".

Školení nováčků o radiační ochraně a každoroční přeškolení radiačních pracovníků A a B.

Education
2009

Ph.D. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

2006

Ing. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

Stáže a pracovní pozice
2006

Účastník programu Erasmus, skupina prof. Petra Eilbrachta, katedra Organické chemie, Technická univerzita Dortmund, Německo.

2011-2012

Postdoktorský pobyt financovaný gratem IAEA na podporu mírového využití jaderné energie, mentor H.F Pedersen, Riso Nutech, Hevesiho laboratoř, Roskilde, Dánsko.

2012-2014

Postdoktorský pobyt, skupina Prof. Františka Turečka, University of Washington, Seattle, WA, USA.

Načíst více

Nejnovější publikace

Tritium hydrogen-isotope exchange with electron-poor tertiary benzenesulfonamide moiety; application in late-stage labeling of T0901317
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 65 (2): 36-44 (2022)
Effects of Renal Denervation on the Enhanced Renal Vascular Responsiveness to Angiotensin II in High-Output Heart Failure: Angiotensin II Receptor Binding Assessment and Functional Studies in Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats
Biomedicines 9 (12): 1803 (2021)
Binding of de novo synthesized radiolabeled juvenile hormone (JH III) by JH receptors from the Cuban subterranean termite Prorhinotermes simplex and the German cockroach Blattella germanica
Insect Biochemistry and Molecular Biology 139: 103671 (2021)
Synthesis of [13C6]-ibrutinib
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 64 (13): 500-512 (2021)