Profil

Značení organických molekul (radio)izotopy 3H(2H), 14C(13C) a 125I. Zaměření na techniku syntézy ve velmi malých množstvých (μg-mg). Syntéza peptidů značených (radio)izotopy 2H/3H/13C/18O/125I nebo fotochemickou značkou. Stanovení izotopového zastoupení - MS, 3H NMR. Oligonukleotidová syntéza 15N značených bází (200 nmol). Vývoj metod zavádějících 3H/2H pomocí frustrovaných Lewisových párů (FLP).

Dohlížející osoba pro ÚOCHB - "vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích I. a II. kategorie".

Školení nováčků o radiační ochraně a každoroční přeškolení radiačních pracovníků A a B.

Education
2009

Ph.D. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

2006

Ing. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

Stáže a pracovní pozice
2006

Účastník programu Erasmus, skupina prof. Petra Eilbrachta, katedra Organické chemie, Technická univerzita Dortmund, Německo.

2011-2012

Postdoktorský pobyt financovaný gratem IAEA na podporu mírového využití jaderné energie, mentor H.F Pedersen, Riso Nutech, Hevesiho laboratoř, Roskilde, Dánsko.

2012-2014

Postdoktorský pobyt, skupina Prof. Františka Turečka, University of Washington, Seattle, WA, USA.

Načíst více

Nejnovější publikace

GPR160 is not a receptor of anorexigenic cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide
European Journal of Pharmacology 949: 175713 (2023)
The DNA Radical Code. Resolution of Identity in Dissociations of Trinucleotide Codon Cation Radicals in the Gas Phase
Journal of the American Society for Mass Spectrometry 34 (2): 304–319 (2023)
Resolution of Identity in Gas-Phase Dissociations of Mono- and Diprotonated DNA Trinucleotide Codons by 15N-Labeling and Computational Structure Analysis
Journal of the American Society for Mass Spectrometry 33 (10): 1936–1950 (2022)
Low-scale syringe-made synthesis of 15N-labeled oligonucleotides
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 65 (12): 309–314 (2022)