Profil

Značení organických molekul (radio)izotopy 3H(2H), 14C(13C) a 125I. Zaměření na techniku syntézy ve velmi malých množstvých (μg-mg). Syntéza peptidů značených (radio)izotopy 2H/3H/13C/18O/125I nebo fotochemickou značkou. Stanovení izotopového zastoupení - MS, 3H NMR. Oligonukleotidová syntéza 15N značených bází (200 nmol). Vývoj metod zavádějících 3H/2H pomocí frustrovaných Lewisových párů (FLP).

Dohlížející osoba pro ÚOCHB - "vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích I. a II. kategorie".

Školení nováčků o radiační ochraně a každoroční přeškolení radiačních pracovníků A a B.

Education
2009

Ph.D. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

2006

Ing. z organické chemie, Fakulta chemické technologie, Univerzita Pardubice.

Stáže a pracovní pozice
2006

Účastník programu Erasmus, skupina prof. Petra Eilbrachta, katedra Organické chemie, Technická univerzita Dortmund, Německo.

2011-2012

Postdoktorský pobyt financovaný gratem IAEA na podporu mírového využití jaderné energie, mentor H.F Pedersen, Riso Nutech, Hevesiho laboratoř, Roskilde, Dánsko.

2012-2014

Postdoktorský pobyt, skupina Prof. Františka Turečka, University of Washington, Seattle, WA, USA.

Načíst více

Nejnovější publikace

Tritium and deuterium labelling of a kainate receptor antagonist and evaluation as a radioligand
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 67 (4): 120–130 (2024)
Synthesis of [3H]Org24598 using in-house prepared [3H]MeI
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 67 (3): 91-103 (2024)
Competitive Radical Migrations and Ribose Ring Cleavage in Adenosine and 2′-Deoxyadenosine Cation Radicals
Journal of Physical Chemistry A 128 (6): 1109–1123 (2024)
Insulin receptor Arg717 and IGF-1 receptor Arg704 play a key role in ligand binding and in receptor activation
Open Biology 13 (11): 230142 (2023)