Profil

Přehled dosavadní praxe:
1988-1993 studium na VŠCHT v Praze, specializace organická chemie
1993-1996 vědecká aspirantura, UOCHB AV ČR (školitel Dr. A. Holý)
1997 roční postdoktorská stáž na Department of Chemistry, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgie (Prof. L. Ghosez)
od 1998 – vědecký pracovník ÚOCHB AVČR
od 2003 - vedoucí skupiny na ÚOCHB AVČR
2006 - habilitace - Doc. (FCHT VŠCHT)
2006 - obhajoba DSc.
2011-2013 – docent, vedoucí týmu, Katedra organické chemie PřF UK
od 2007 dosud - vedoucí seniorského výzkumného týmu ÚOCHB AVČR
od 2013 dosud – profesor, vedoucí týmu na Katedře organické chemie PřF UK

Ocenění:
1993 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší absolventy VŠ
1999 Cena Alfreda Badera pro mladé vědce za vynikající výsledky v oboru organické a bioorganické chemie
2004 Premie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV
2004 Cena AV ČR pro mladé pracovníky
2015 Praemium Academiae
2015 Fellow of ChemPubSoc Europe
2017 zvolen členem Učené společnosti ČR
2019 Cena R. Lukeše ČSCh za excelentní výsledky v organické a bioorganické chemii


Pedagogická činnost:
od 2003 Přednášející předmětu Bioorganická chemie pro studenty magisterského a doktorského studia na FCHT VŠCHT a PřF UK
od 2011 Předášející předmětu Organická chemie (KATA) pro studenty bakalářského studia na PřF UK

Školení studentů doktorského studia:
Školitelem 31 úspěšně ukončených a obhájených PGS studentů. V současné době školitelem 18 PGS studentů oboru organická chemie.

Členství v redakčních radách:
1998-2011 časopis Collect. Czech. Chem. Commun. – šéfredaktor
od 2011 - člen Editorial Advisory Board časopisu ChemBioChem (vydavatel Wiley-VCH)
od 2011 – předseda Editorial Board časopisu ChemPlusChem (vydavatel Wiley-VCH)

Členství v odborných společnostech:
Česká společnost chemická, American Chemical Society, International Society for ucleosides, Nucleotides and Nucleic AcidsNejnovější publikace

ABNOH-Linked Nucleotides and DNA for Bioconjugation and Cross-linking with Tryptophan-Containing Peptides and Proteins
Chemistry - A European Journal 2024: Early View
Glyco-DNA: Enzymatic synthesis of base-modified and hypermodified DNA displaying up to four different monosaccharide units in the major groove
Chemistry - A European Journal 2024: Early View
Synthesis and Biological Profiling of Quinolino-Fused 7-Deazapurine Nucleosides
ACS Omega 9 (18): 20557–20570 (2024)
Expedient production of site specifically nucleobase-labelled or hypermodified RNA with engineered thermophilic DNA polymerases
Nature Communications 15: 3054 (2024)