Molecular Rotor Workshop 2017

30. března — 31. března 2017
ÚOCHB
Molecular Rotor Workshop 2017
Pracovní setkání je věnováno základnímu výzkumu v oblasti molekulárních rotorů, motorů a přepínačů se zvláštním zřetelem na jejich 2D a 3D sestavy. Plenární přednášky budou sestávat z experimentálních a teoretických příspěvků z organické, supramolekulární, fyzikální a teoretické chemie a z fyziky.

Organizátoři

Vědecký program

Čtvrtek, 30. března 2017

9:15 – 10:15 Miguel Garcia-Garibay: Amphidynamic Materials as Molecular Machines
10:15 – 11:15 Denis Gindre: Nonlinear Optical Microscopy of Crystalline Arrays of Molecular Rotors
11:30 – 12:30 Balint Nafradi & Péter Szirmai: What do We Need for a Good Spin Liquid?
13:30 – 14:30 Pawel Wzietek: NMR Relaxation by Dipolar Coupling and Correlated Motion
14:30 – 15:30 Piero Sozzani: Molecular Rotors in Porous Materials and Control of Their Dynamics by Guest Molecules
16:00 – 17:00 Jörn Manz: A Universal Mechanism of the Planar Boron Rotors B11-, B13+, B15+, and B19-: Inner Wheels Rotating in Pseudo-Rotating Outer Bearings

Pátek, 31. března 2017

9:00 – 10:00 Ben Feringa: In Control of Rotary and Translational Motion
10:00 – 11:00 Arnaud Martel: Toward the Synthesis of a Synthetic Molecular Ratchet
11:15 – 12:15 Rainer Herges: Molecular Rotors on Surfaces
13:30 – 14:30 Jiří Kaleta: Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors: Inclusions in TPP
14:30 – 15:30 Charles T. Rogers: Progress in Making Ferroelectrics from Systems of Dipole Rotor Molecules
15:45 – 16:45 Josef Michl: Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors: Langmuir-Blodgett Films

Seznam pozvaných řečníků

Sdílet článek