Petr Bouř: Chemie a světlo (Týden Akademie věd)

4. listopadu 2021
ÚOCHB, Flemingovo nám. 2, Praha 6–Dejvice
Petr Bouř: Chemie a světlo (Týden Akademie věd)
Přednáška

Petr Bouř: Chemie a světlo

Datum

4. listopadu 2021

Čas

18:00

Místo

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Flemingovo nám. 2
Praha 6

Protiepidemická opatření

Při návštěvě ústavu je třeba dodržovat platná vládní epidemická opatření a mít nasazený respirátor. Návštěvníci starší 12 let budou muset předložit doklad o bezinfekčnosti (doklad o ukončeném očkování, doklad o nemoci prodělané v posledních 180 dnech, platný negativní test) – bez něj nebudou moci být vpuštěni. Návštěvníci mladší 12 let doklad o bezinfekčnost předkládat nemusí.

Na pozadí historie fyzikální a kvantové chemie ukážeme, jak vzájemné působení elektromagnetického záření a látky umožňuje porozumět dějům na molekulární úrovni. Návštěvníci si vyslechnou přednášku, během které uvidí praktické experimentální ukázky neviditelných inkoustů, rozptylu světla na nanočásticích a vznik světla při chemické reakci.

Facebooková událost pro sdílení je zde.

Záznam přednášky

Prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. je vedoucí skupiny při ÚOCHB, která se zabývá biomolekulární spektroskopií. Pro výzkum využívá metod organické syntézy společně s teoretickými přístupy, aby pomocí nových spektrálních technik porozuměl fungování biologicky relevantních systémů.

Týden Akademie věd v ÚOCHB

Pokud vás zajímají další akce Týdne Akademie věd v našem ústavu, podívejte se prosím sem.

Sdílet článek