Týden Akademie věd v ÚOCHB 2021

Přednášky, exkurze a workshopy v rámci letošního Týdne Akademie věd ČR budou v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR probíhat od 1. do 6. listopadu 2021.

Pondělí, 1. listopadu

18:00 | Pavel Jungwirth: Sladká nebo kovová – dva příběhy o vodě s dobrým koncem (přednáška)

„Voda je pravděpodobně nejstudovanějším systémem na Zemi, přesto nás některé její vlastnosti stále naplňují úžasem. Nemyslím tím nutně úžas nad naivitou, se kterou někteří lidé přikládají význam vodním mýtům, jako je například spolehlivě vyvrácená teorie o dlouhodobé paměti vody, kterou se zaštiťují prodejci homeopatik. Mám spíše na mysli skutečné vlastnosti vody, které mohou být velmi překvapivé. V přednášce se hlouběji dotknu dvou takových, vzájemně nezávislých jevů," říká o své přednášce Pavel Jungwirth.

Podrobnosti o přednášce a protiepidemických opatřeních najdete zde.

Facebooková událost pro sdílení je zde.

18:00 | Jan Konvalinka – Chemie proti koronaviru aneb co jsme si odnesli z 18 měsíců vývoje virostatik proti novému koronaviru [ONLINE]

Přednáška se pokusí provést posluchače rokem a půl boje vědy proti novému koronaviru. Probereme si, co všechno chemici vyzkoušeli a proč to dělali, co všechno se jim nepovedlo, co se povedlo a jak by to celé mohlo dopadnout. Kromě toho se dozvíme, k čemu je dobrá věda, proč na pravdě záleží a proč je fajn vystudovat v Česku chemii.

Podrobnosti o přednášce a online vysílání najdete zde.

Úterý, 2. listopadu

18:00 | Chemické experimenty pro dospělé (workshop)

Staňte se na chvíli chemikem či chemičkou! Poslední dobou jsou velmi populární kurzy, během kterých se naučíte připravovat nejrůznější exotické pokrmy. Nepřipomíná chemická laboratoř tak trochu exotickou kuchyni? Pojďte si s námi vyzkoušet pár jednoduchých, ale zajímavých experimentů.

Podrobnosti najdete a registrovat se můžete zde.

Středa, 3. listopadu

18:00 | Josef Cvačka: O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie (přednáška s ukázkami a komentovanou prohlídkou)

Posluchači se seznámí s historickým vývojem analytické techniky zvané hmotnostní spektrometrie. Dozví se, jakým způsobem lze „vážit“ molekuly. Součástí přednášky bude praktická ukázka chování iontů s využitím Goldsteinovy trubice.

Program bude ukončen prohlídkou sbírky Muzea hmotnostní spektrometrie.

Podrobnosti o přednášce a protiepidemických opatřeních najdete zde.

Facebooková událost pro sdílení je zde.

18:30 | Vědecká zastávka (pozor, koná se v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, P1 – místnost 205)

Zastavte se na kus řeči s mladými vědkyněmi a vědci, laureáty ocenění Prémie Otto Wichterleho. V krátkých příspěvcích Vám představí svůj výzkum, ale i svou cestu do Akademie věd ČR a své působení v ní. Jedním z přítomných laureátů bude i RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. z ÚOCHB, jehož prezentace se bude zabývat tím, co všechno dokáže viditelné světlo, jak souvisí barva světla s jeho schopnostmi, zda může obyčejné světlo přeměnit chemické látky či zda je reálná fotosyntéza ve zkumavce.

Prezenční akce se současným online streamem.

Podrobnosti najdete zde.

Čtvrtek, 4. listopadu

9–16:00 | Den otevřených dveří pro školy

Exkurze do laboratoří a přednášky pro školní třídy (pro studenty od 13 let)

Podrobnosti najdete zde.

18:00 | Petr Bouř: Chemie a světlo (přednáška s ukázkami)

Na pozadí historie fyzikální a kvantové chemie ukážeme, jak vzájemné působení elektromagnetického záření a látky umožňuje porozumět dějům na molekulární úrovni. Návštěvníci si vyslechnou přednášku, během které uvidí praktické experimentální ukázky neviditelných inkoustů, rozptylu světla na nanočásticích a vznik světla při chemické reakci.

Podrobnosti o přednášce a protiepidemických opatřeních najdete zde.

Facebooková událost pro sdílení je zde.

Pátek, 5. listopadu

9–10:30 | Excursions for English-speaking high school classes

Exkurze do laboratoří pro anglicky mluvící třídy (pro studenty od 13 let).

Podrobnosti najdete zde.

13:00 a 15:30 | Exkurze pro vozíčkáře

Návštěvníkům pohybujícím se na vozíku představíme nejmodernější budovu našeho ústavu přezdívanou Květák. Dozvíte se něco o architektuře, podíváte se do výzkumné laboratoře a poslechnete si krátkou vědeckou přednášku doplněnou o zajímavé ukázky.

Podrobnosti najdete zde.

Facebooková událost pro sdílení je zde.

Sobota, 6. listopadu

9-16:00 | Den otevřených dveří pro širokou veřejnost 

Po celý den budou v ústavu probíhat exkurze do laboratoří, přednášky a prezentace představující výzkum našich vědeckých skupin a prostředí, v němž se odehrává. Uskuteční se rovněž několik workshopů pro děti:

  • Program pro děti (na základě přechozí rezervace)
  • Exkurze pro všechny (vhodné pro dospělé i rodiny s dětmi)
  • Program pro návštěvníky starší 13 let 

Podrobnosti o programu a protiepidemických opatřeních najdete zde.

Facebooková událost pro sdílení je zde.