Koktejl z mědi a fungicidů narušuje rovnováhu pohlavních hormonů

2. září 2020
Koktejl z mědi a fungicidů narušuje rovnováhu pohlavních hormonů

Běžně používané fungicidy na bázi triazolů byly původně vyvinuty pro blokování enzymu demethylázy a zastavení produkce ergosterolu důležitého pro stavbu buněčných membrán houbových patogenů. Později se však zjistilo, že tyto látky působí i na enzym aromatázu, která je zodpovědná za přeměnu testosteronu na estradiol. Na jejím správném fungování tak závisí mimo jiné rovnováha pohlavních hormonů u obratlovců včetně lidí.

Působení jednotlivých látek na aromatázu bylo dobře prozkoumáno již dříve, nikoli už však jejich působení ve směsích, v jakých se zpravidla používají. Právě na to se zaměřil vědecký tým pod vedením Jany Jaklové Dytrtové z ÚOCHB ve spolupráci s kolegy z ČZU a PřF UK, který zkoumal působení fungicidů tebukonazolu, cyprokonazolu a penkonazolu v jejich různých směsích, včetně měďnatých iontů, které se do těchto směsí někdy přidávají.

Vědci zjistili, že samotné směsi fungicidů se svými účinky na aromatázu od jednosložkových fungicidů téměř neliší. Ovšem v přítomnosti měďnatých iontů se jejich účinek násobí a aktivita aromatázy jejich vlivem dramaticky klesá. Zvláště směsi obsahující penkonazol, nejúčinnější z testovaných triazolů, snižují aktivitu aromatázy až o 60 %. Tyto výsledky jsou překvapivé, protože samotné měďnaté kationty bez přítomnosti některého z triazolů aktivitu aromatázy naopak zvyšují.

Dalším zajímavým výsledkem bylo zjištění, že velké množství mědi přítomné ve směsi s triazoly přechází do jednomocného stavu, čímž se potvrzuje, že se triazoly mohou účastnit Fentonovy reakce a svým účinkem se tak podobat některým antioxidantům.

Celkově tento výzkum otevírá novou kapitolu problematiky použití fungicidů a dalších xenobiotik v širších souvislostech jejich vlivu na životní prostředí.


Původní článek: Jaklová Dytrtová, J.; Bělonožníková, K.; Jakl, M.; Ryšlavá, H. (2020). Triazoles and Aromatase: The Impact of Copper Cocktails. Environmental Pollution. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115201 


Sdílet článek
Štítky
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow