Článek

Jak měřit vazebnou schopnost analogů IGF2

11. září 2020
Jak měřit vazebnou schopnost analogů IGF2

Fyziologická funkce insulinu podobného růstového faktoru-2 (IGF2) není u dospělého člověka dosud zcela objasněna, i když je to v krvi nejhojněji zastoupený protein z celé insulinové rodiny. Výzkum z posledních let stále častěji ukazuje, že IGF2 má velkou roli v centrální nervové soustavě, kde je nejen schopen tvořit nová nervová zakončení, ale pomáhá udržovat a zlepšovat paměť. 

Tento proces je v nervové soustavě zprostředkováván nejspíše přes IGF2 receptor, známý také jako manosa-6-fosfátový receptor. Analogy IGF2, které by měly vyšší vazbu na tento receptor, by tak mohly být využity v klinické praxi při léčbě některých neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Do této doby ale nebyl vyvinut žádný jednoduchý a přímočarý test, který by umožnil rychle a s malým množstvím materiálu měřit schopnost vazby těchto analogů IGF2 na IGF2 receptor.

Pavlo Potalitsynovi, Lence Žákové a kolegům ze skupiny Jiřího Jiráčka na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se podařilo s pomocí iBodies® vyvinutých ve skupině Jana Konvalinky a radioaktivně značeným IGF2 ze skupiny vedené Alešem Markem právě takovou metodu připravit. Popis této metody byl nyní publikován v časopise PLOS ONE.

Vědci připravili doménu 11 (D11), tj. část IGF2 receptoru, na kterou se IGF2 specificky váže. Doménu 11 s histidinovou kotvičkou (His-tag) pak imobilizovali na pevné podložce prostřednictvím přesně definovaného sendviče sestávajícího z neutravidinu, biotinu a syntetických anti-His-tag protilátek připravených na ÚOCHB pod názvem iBodies®. Poté vědci připravili specificky radioaktivně značený [125I]-Tyr2-IGF2 a optimalizovali velmi citlivý a robustní kompetitivní test pro stanovení vazebné afinity IGF2 nebo jeho analogů vůči D11 IGF receptoru.

Tento test bude užitečný např. pro charakterizaci nových analogů IGF2 pro studium funkcí IGF2R a vývoj nových sloučenin pro léčbu neurologických poruch.


Původní článek: Potalitsyn P, Selicharová I, Sršeň K, Radosavljević J, Marek A, Nováková K, Jiráček J, Žáková L. (2020) A radioligand binding assay for the insulin-like growth factor 2 receptor. PLoS ONE 15(9): e0238393. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238393

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow