Článek

Enzymatická syntéza plně modifikované DNA

6. listopadu 2020
Enzymatická syntéza plně modifikované DNA

Tým Michala Hocka, s Markem Ondrušem jako prvním autorem, publikoval v časopisu Nucleic Acids Research metodu enzymatické syntézy plně modifikované DNA, během níž jsou všechny kanonické nukleotidy tvořící přirozenou DNA nahrazeny modifikovanými nukleotidy, z nichž každý nese hydrofobní řetězec podobný postranním řetězcům hydrofobních aminokyselin. Výsledný polymer se skládá z kostry molekuly DNA, která je sekvenčně-specificky pokrytá malými molekulami.

Bezchybnost inkorporace takto modifikovaných nukleotidů do DNA byla potvrzena tzv. sekvenováním nové generace dlouhých sekvencí po přepsání takto modifikované DNA zpět do přirozené DNA. Biofyzikální analýzy následně ukázaly, že i DNA s plně modifikovanými sekvencemi může nabývat známou dvoušroubovicovou strukturu s porovnatelnými biofyzikálními vlastnostmi, jako má přirozená DNA.

Tyto výsledky jsou využitelné zejména v oblasti enzymatických syntéz DNA a pro další biotechnologické aplikace. Tým Michala Hocka již začal pracovat na využití této metody v selekci uměle připravených hypermodifikovaných řetězců DNA (tzv. aptamerů), které mají specificky vázat a inhibovat cílové proteiny, které nemají vazebné místo na malou molekulu, a tudíž na ně malé molekuly nedokážou působit dostatečně selektivně a specificky jako aptamer. Vědci budou studovat hlavně proteiny s relevancí k virovým nebo nádorovým onemocněním.


Původní článek: Marek Ondruš, Veronika Sýkorová, Lucie Bednárová, Radek Pohl, Michal Hocek, Enzymatic synthesis of hypermodified DNA polymers for sequence-specific display of four different hydrophobic groups, Nucleic Acids Research, gkaa999, https://doi.org/10.1093/nar/gkaa999

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow