Článek

Doprava a aktivace léčiv v buněčných organelách

29. prosince 2020
Doprava a aktivace léčiv v buněčných organelách

Mnoho cílů, na něž se zaměřují léčivé molekuly, se nachází v konkrétních buněčných útvarech známých jako organely. Tradiční přístupy medicinální chemie se však zaměřují spíše na celé tkáně a jen zřídka na doručování léků přímo do konkrétních buněčných organel. Tým vědců pod vedením Milana Vrábela z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ukázal, že je možné doručit neaktivní prekurzory přímo do konkrétních organel a tam z nich uvolnit aktivní molekuly.

Vědci se snažili vyvinout postup, který by jim umožnil nasměrovat do mitochondrií živých buněk látky, z nichž by se pak přímo na místě staly prostřednictvím bioortogonální aktivace léčivé molekuly. Připravili k tomu řadu aktivačních činidel a optimalizovali jejich strukturu tak, aby měla vhodnou kombinaci snadné rozpustnosti v tucích a pozitivního náboje.

Tato mitochondriím přizpůsobená činidla poté použili v experimentech s barevným substrátem, v nichž studovali, jaké faktory ovlivňují uvolňování aktivní sloučeniny uvnitř této organely. Použitím modelové sloučeniny niclosamid nakonec prokázali, že při dodání tohoto léčiva a cíleném uvolnění v mitochondriích lidských rakovinných buněk se jeho účinnost výrazně zvýšila.

Kromě aktivace proléčiv přímo v organelách může tento výzkum otevřít nové cesty ke studiu a manipulaci biologických procesů na vnitrobuněčné úrovni. Vyvinutou metodiku využívá nyní skupina Milana Vrábela k aktivaci dalších funkčních molekul v organelách a ke studiu role konkrétních metabolitů v lidských nemocech.

Umělecké ztvárnění, jak proléčivo a jeho aktivátor prostupují přes membránu do buňky, setkávají se v buněčné elektrárně, mitochondrii, a tam navzájem reagují a uvolňují aktivní léčivou molekulu. (Grafika: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Původní článek

Rastislav Dzijak, Juraj Galeta, Arcadio Vázquez, Jaroslav Kozák, Marika Matoušová, Helena Fulka, Martin Dračínský, Milan Vrábel, “Structurally Redesigned Bioorthogonal Reagents for Mitochondria-Specific Prodrug Activation” JACS Au 2020, https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacsau.0c00053
Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow