• Domů
  • Press room
  • Novinky
  • Evropský grant umožní ověřit novou metodu využitelnou v protirakovinové imunoterapii
Tisková zpráva

Evropský grant umožní ověřit novou metodu využitelnou v protirakovinové imunoterapii

25. května 2022
Evropský grant umožní ověřit novou metodu využitelnou v protirakovinové imunoterapii
Milan Vrábel, vedoucí skupiny Chemie biokonjugátů (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Překvapivý objev učiněný v rámci ERC Starting grantu Milana Vrábela z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR by mohl vést k nové metodě využitelné v léčbě virových onemocnění a v protirakovinové imunoterapii. Vědec nyní získal další evropské finance pro ověření komerčního potenciálu objevu. 

ERC Proof of Concept granty jsou určené pro předchozí příjemce ERC grantů, jejichž výsledky skýtají zajímavé možnosti pro další využití v praxi. Dodatečné financování má umožnit ověřit jejich komerční či společenský potenciál. Milan Vrábel z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je jedním z letošních 55 příjemců tohoto grantu, v jehož rámci obdrží 150 000 eur na jeden a půl roku.

„Původně nás zajímalo, jak na živých buňkách provádět různé neškodné, ale užitečné chemické reakce, např. obarvit je fluorescenčními značkami. Pak jsme ale zjistili, že můžeme dělat mnohem více...“

Ve svém původním výzkumu, na který v letech 2016 až 2021 čerpal prestižní ERC Starting grant, se Milan Vrábel se svým týmem zaměřil na tzv. bioortogonální reakce, tj. chemické reakce, které lze provádět v živých organismech a studovat jejich pomocí např. glykany, což jsou polysacharidy, které hrají klíčovou roli v řadě biologických procesů. Cílem bylo vytvořit novou metodologii pro přípravu molekul kombinujících syntetické glykopeptidy schopné vázat se na konkrétní enzymy zpracovávající cukry, např. na povrchu buňky, a malé molekuly schopné tyto procesy zastavit.

„Původně nás zajímalo, jak na živých buňkách provádět různé neškodné, ale užitečné chemické reakce, např. obarvit je fluorescenčními značkami, abychom je mohli v živém těle v reálném čase zobrazit. Něco takového by bylo velmi užitečné v diagnostice. Ale pak jsme zjistili, že můžeme dělat mnohem více – třeba umístit na ně molekulu, která by dokázala např. imunitní buňku rychle nasměrovat přímo k nádorové buňce, aby ji mohla zlikvidovat,“ říká Milan Vrábel, vedoucí skupiny Chemie biokonjugátů.

Vědci zjistili, že pomocí vyvinuté metodologie mohou např. cílit na tzv. NK buňky (natural killer cells), kterým prostřednictvím speciální přidané molekuly pomohou rychleji vyhledat nádorové buňky, které by jinak unikly pozornosti, a zlikvidovat je.

V imunoterapii se již používá podobná metoda využívající upravené buňky imunitního systému pro efektivnější likvidaci nádorových buněk. Metoda je však velmi nákladná a komplikovaná, protože je založená na genetické úpravě T-lymfocytů konkrétního pacienta, pro nějž je léčba určena. Nová metoda týmu Milana Vrábela umožňuje naopak rychlou úpravu NK buněk pomocí jednoduchých chemických reakcí z připravených ingrediencí a především jejich využití i pro jiného pacienta, než kterému byly odebrány. To v principu umožňuje připravit dopředu upravené buňky a nasazovat je pacientům podle potřeby.

„Díky tomuto grantu budeme moci přímo porovnat naši metodu s již používanou metodou upravených T-lymfocytů a ověřit tak její skutečný přínos nejen na buňkách, ale na myších, což je nutný předstupeň před použitím v lidské medicíně. Pokud studie dopadne dobře, mohla by se naše metoda dostat do praxe během několika let,“ dodává Milan Vrábel.

Skupina Milana Vrábela (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)
Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow