Článek, Video

Pavel Hobza obdržel Cenu Neuron

16. října 2022
Pavel Hobza obdržel Cenu Neuron
Foto: Mia Křižková / Ceny Neuron

Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR obdržel Cenu Neuron v oboru chemie za zásadní objevy a celoživotní práci, kterou přispěl k rozvoji světové vědy. Cenu každoročně uděluje Nadační fond Neuron na podporu vědy. Pavel Hobza se stal jedním z nemnoha vědců, kteří obdrželi dvě nejprestižnější česká vědecká ocenění, Českou hlavu a Cenu Neuron.

Prof. Pavel Hobza, který vede v ÚOCHB vědeckou skupinu zaměřenou na studium nekovalentních interakcí, patří mezi nejvýznamnější české vědce přelomu 20. a 21. století a nejvlivnější světové vědce v oblasti výpočetní chemie. Objevil nový typ vodíkové vazby, která pomáhá vysvětlit strukturu biomolekul. Se spolupracovníky vyvinul nové skórovací funkce založené na kvantové mechanice, které umožnují předpovídat účinnost nových léčiv. Jeho práce přispěla k pochopení interakcí biologických systémů, které z teoretické roviny posunul k praktickému pozorování.

Podílel se rovněž na prvním pozorování jevu na subatomární úrovni, a to tzv. sigma-děr, které v atomu halogenu vytváří kladný náboj, díky němuž se k sobě vážou molekuly, které by teoreticky neměly.

To je důležitý posun nejen pro základní pochopení toho, jak se k sobě atomy v molekulách vážou, ale také pro praktickou materiálovou chemii.

Výsledky Pavla Hobzy jsou pravidelně publikovány ve špičkových světových časopisech a dlouhodobě se řadí mezi nejcitovanější české vědce vůbec.

Foto: Mia Křižková / Ceny Neuron

Cenou Neuron se Pavel Hobza zařadil po bok dalších velkých jmen světové chemie, jako jsou Rudolf Zahradník, Josef Michl, Jaroslav Koutecký, Josef Paldus či Jiří Čížek, kteří obdrželi Cenu Neuron za celoživotní přínos v minulosti.

Více o Pavlu Hobzovi a ocenění si můžete přečíst v článku NF Neuron Stále jsem byl u něčeho "poprvé"....

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow