Článek

První vědecká konference Národního institutu virologie a bakteriologie

30. listopadu 2022
První vědecká konference Národního institutu virologie a bakteriologie

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) má za cíl vědce účinně propojit a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. První vědecká konference NIVB Meeting 2022, která proběhne od 30. 11. do 2. 12. v Kutné Hoře, je příležitostí pro setkání zúčastněných týmů, diskusi o excelentní vědě, navázání spolupráce a představení projektu členům nově ustavené Mezinárodní vědecké rady. 

Hlavním cílem NIVB je propojit 28 zúčastněných vědeckých týmů z 8 českých vědeckých institucí: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Výzkum konsorcia se soustředí do tří programů: (1) interakce patogen-hostitel, (2) imunita proti virům a bakteriím a (3) léčba virových a bakteriálních infekcí.

Tato konference je prvním setkáním, které propojuje virologickou a bakteriologickou komunitu v České republice. Přestože výzkumné zájmy všech zúčastněných skupin jsou zaměřeny na virologii a bakteriologii, přispívající laboratoře se velmi liší ve výzkumných metodikách, které používají. Setkání má proto potenciál umožnit navázání nové vědecké spolupráce mezi zúčastněnými týmy, což je hlavním cílem NIVB.

NIVB Meeting 2022 má ambici zahájit novou sérii každoročních setkání věnovaných virologii a bakteriologii a klade si za cíl informovat širší vědeckou komunitu o novém vývoji, trendech a problémech v těchto vědních oborech.

Projekt Národní institut virologie a bakteriologie (Program EXCELES, č. LX22NPO5103) je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow