• Domů
  • Press room
  • Novinky
  • Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie. Propojí špičkový výzkum napříč republikou
Tisková zpráva

Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie. Propojí špičkový výzkum napříč republikou

21. června 2022
Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie. Propojí špičkový výzkum napříč republikou
Tisková konference k představení Národního institutu virologie a bakteriologie, která proběhla 21. června 2022. Novou platformu představili a o její důležitosti promluvili: (zleva) Dr. Robert Plaga, náměstek ministra školství; prof. Milena Králíčková, rektorka UK; prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB; prof. Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR; Dr. Zdeněk Hostomský, ÚOCHB, vědecký koordinátor projektu; doc. Pavel Plevka, CEITEC/MU, vědecký koordinátor projektu (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Skoro tři desítky špičkových vědeckých týmů z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří robustní výzkumnou síť zaměřenou na studium virů a bakterií a vývoj nové antivirové a antibakteriální léčby. Vznikající Národní institut virologie a bakteriologie je financován z prostředků EU částkou 1,3 miliardy korun v rámci programu Exceles Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Covid ukázal, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale nemáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci... Jsem velmi rád, že tu konečně vzniká taková platforma vizí, která propojí výzkum v této oblasti, a jsem hrdý, že její vznik koordinuje náš ústav.“
— prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB
(Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Ředitel ÚOCHB, prof. Jan Konvalinka (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Rektorka UK, prof. Milena Králíčková (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Náměstek ministra školství, Dr. Robert Plaga (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Řešitel a vědecký koordinátor projektu NIVB, dr. Zdeněk Hostomský (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Vědecký koordinátor projektu NIVB, doc. Pavel Plevka (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Pandemie Covid-19 odhalila, že ačkoli v Česku působí řada špičkových vědeckých týmů zaměřujících se na viry, bakterie a hledání nových léků, chybí tu společná odborná a výzkumná základna. Vědecké týmy tak působí do značné míry izolovaně či jen v rámci úzce zaměřených spoluprací.

Právě to má napravit vznikající Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB), který má za cíl vědce účinně propojit a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. Rolí NIVB bude současně poskytovat odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země, což je klíčové pro účinnou reakci v případě potenciálních nových epidemií.

Výzkum konsorcia se bude soustředit na tři hlavní oblasti: studium interakce mezi viry či bakteriemi a hostiteli, tedy např. porozumění mechanismům, jak se viry a bakterie v infikovaných organismech množí, jak využívají zdroje hostitelů ve svůj prospěch či jak způsobují onemocnění; studium imunitní odpovědi napadeného organismu, vrozené a získané imunity proti patogenům; a výzkum a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním.

Hlavním koordinátorem vznikajícího centra je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Do konsorcia je zapojeno celkem 28 vědeckých týmů z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, ÚOCHB, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR.

Projekt NIVB je financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Exceles, který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program Exceles je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

prof. Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR:

„NIVB vytvoří unikátní výzkumnou platformu v oblasti virologie a bakteriologie v České republice a pomůže sjednocovat dosavadní roztříštěný výzkum v této oblasti. Věřím, že bude tvořit počáteční stádium pro vytvoření národního institutu zaměřeného nejen na výzkum infekčních nemocí a vývoj nových léčiv proti nim, ale i šířeji na dopady těchto chorob na společnost, prevenci a modelování možného rizikového vývoje. Po takovém komplexním centru, které byl bylo obdobou například německého Institutu Roberta Kocha a podobných pracovišť v zahraničí, Akademie věd – zatím marně – volá od počátku pandemie Covid-19."

prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB:

„Covid velmi živě a bolestně ukázal, že epidemie mají potenciál převrátit i naši vyspělou společnost a způsob života naruby. Ukázal také, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale už nemáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci a poskytovala odborná doporučení politikům či orgánům, které mají na starosti potřebná opatření. Jsem velmi rád, že tu konečně vzniká taková platforma vizí, která propojí výzkum v této oblasti, a jsem hrdý, že její vznik koordinuje náš ústav.“

Dr. Zdeněk Hostomský, hlavní řešitel a vědecký koordinátor projektu, ÚOCHB:

„Vytváříme platformu, která propojí špičkové výzkumné týmy v Česku, zintenzivní jejich spolupráci, ale také umožní vědcům získat to nejmodernější přístrojové vybavení a efektivně je sdílet. Důležitým přínosem bude také lepší koordinace v krizových situacích a při hledání vědeckého konsensu v otázkách, které hýbou společností.“

doc. Pavel Plevka, vědecký koordinátor projektu, CEITEC / Masarykova univerzita:

„Výzkum v Národním institutu virologie a bakteriologie bude zaměřen na tři oblasti: interakce mezi patogeny a hostiteli; imunita proti virům a bakteriím; a léčba virových a bakteriálních infekcí. První dvě výzkumné oblasti nám umožní poznat nepřítele – jak viry a bakterie napadají hostitele, jak se vyhýbají přirozené imunitní obraně a jak způsobují onemocnění. Porozumění těmto patologickým procesům nám umožní v rámci třetí výzkumné oblasti přispět k vývoji nových léčiv a diagnostických nástrojů.“

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow