• Domů
  • Press room
  • Novinky
  • Tři vědecké instituce chtějí společnost lépe připravit na výzvy související s veřejným zdravím
Článek, Fotogalerie

Tři vědecké instituce chtějí společnost lépe připravit na výzvy související s veřejným zdravím

18. ledna 2024
Tři vědecké instituce chtějí společnost lépe připravit na výzvy související s veřejným zdravím
Podpis memoranda, 18. 1. 2024. Zleva: prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB; prof. Jiří Špalek, děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity; doc. Marek Kapička, ředitel NHÚ AV ČR & CERGE-EI (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Nedávná pandemie covidu 19 nasvítila mnohé nedostatky, které v různé míře bránily efektivnímu řešení globální krize. Kromě nedostatečných kapacit mezi ně patřila i nízká míra koordinované spolupráce expertů z různých oborů. Ať už se jedná o virologii, mikrobiologii, epidemiologii, lékařskou sociologii, biostatistiku, ekonomii a další. O zlepšení se chce snažit společná pracovní platforma Masarykovy univerzity a Národohospodářského ústavu AV ČR a ÚOCHB.

Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

„V ÚOCHB jsme během diskusí s kolegy z Národohospodářského ústavu a z brněnské Masarykovy univerzity postupně dospěli k tomu, že spojení přírodních a společenských věd v biomedicínské oblasti prospěje celé společnosti a zvýší její odolnost pro případ eventuálních dalších zdravotních krizí,“ říká ředitel ÚOCHB, prof. Jan Konvalinka.

Zástupci zmíněných institucí podepsali 18. ledna 2024 memorandum, ve kterém deklarují založení Platformy pro biomedicínský a ekonomický výzkum (IBER). Vzniká tak virtuální pracoviště, v němž budou zaangažovaní odborníci nejen sdílet své poznatky, ale třeba i pracovat na společných projektech.

Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB) Podpis memoranda, 18. 1. 2024 (Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

Za koordinaci aktivit této oborově netradičně široké platformy zodpovídá ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Ekonomicko-správní fakulty MU, Jakub Hlávka. Kromě toho na Masarykově univerzitě připravuje i nový studijní program v oboru ekonomie zdravotnictví a vysvětluje: „Mým cílem je ilustrovat, že mezioborová spolupráce je možná a zaslouží si širokou společenskou podporu. Instituce, které dnes spojují síly, budou usilovat o špičkové akademické i aplikované výstupy a pomohou tak veřejné správě pochopit, že investice do této oblasti se vyplatí.“

Díky mezioborové spolupráci by měly vzniknout analýzy založené na dostupných datech z oboru zdravotnictví. Cílem je zapojit vědu do budování veřejné politiky v tak citlivých oblastech, jako je ochrana zdraví obyvatelstva nebo připravenost na budoucí výzvy. Pomoci mají semináře pro veřejný sektor, odborné debaty u kulatého stolu nebo hostující profesoři, kteří přijmou pozvání českých institucí.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow