Článek, Fotogalerie

Nenckiho ústav a ÚOCHB spojí své síly

24. listopadu 2022
Nenckiho ústav a ÚOCHB spojí své síly
Foto: Nencki Institute

Dne 17. října 2022 podepsali ředitelka Nenckiho ústavu experimentální biologie Polské akademie věd, prof. Agnieszka Dobrzyń, a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, prof. Jan Konvalinka, memorandum o vědecké spolupráci. 

Navázání partnerství mezi oběma ústavy propojí vědce s různým vědeckým zázemím a odlišnými perspektivami a posílí využití interdisciplinárních přístupů k řešení komplexních biomedicínských problémů. Spolupráce rovněž podpoří translační výzkum a přenos vědeckých výsledků do klinické praxe.

Foto: Nencki Institute

„Nenckiho ústav patří mezi špičku polské vědy se skvělým biologickým výzkumem, který se přirozeně potkává a doplňuje s našimi projekty zejména v oblasti vývoje nových terapií,“ říká prof. Jan Konvalinka. „Tato spolupráce má pro nás strategický význam a já jsem velmi zvědav, co překvapivého přinese. Velmi užitečná bude také pro naše studenty a mladé vědecké kolegy, kteří se budou setkávat a vyměňovat si zkušenosti.“

„ÚOCHB, kde působí řada vědců světové úrovně, je velmi úspěšný v oblasti transferu technologií a je pro nás, stejně jako pro mnoho dalších evropských výzkumných institucí, vzorem v inovativním translačním výzkumu,“ říká prof. Agnieszka Dobrzyń. „Jsem přesvědčena, že úzká spolupráce mezi našimi ústavy povede k vynikajícím objevům a vynálezům v oblasti biomedicíny, které přispějí ke zlepšení zdraví společnosti.“

Spolupráce ústavů se mimo jiné zaměří na společné výzkumné projekty, zejména velké projekty výzkumné infrastruktury, a na spolupráci a výměnu informací v oblasti translačního výzkumu. Zaměří se také na školení a vzdělávání doktorandů a výměnu zkušeností v oblasti core facilities, vztahů s veřejností či popularizace vědy.

Studentská konference

Ve stejné době proběhla v Nenckiho ústavu mezinárodní studentská konference, které se zúčastnilo i 6 doktorandů a doktorandek z ÚOCHB, kteří na místě prezentovali své výzkumné projekty.

„Účast studentů na konferenci byla prvním krokem ve společně zahájené vědecké spolupráci,“ říká Pavlína Řezáčová, zástupkyně ředitele ÚOCHB pro výzkum.

Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute Foto: Nencki Institute

Co o konferenci soudí účastníci

Terezie Pániková (Skupina Jiřího Jiráčka): „Na studentské konferenci jsem se dozvěděla o možnostech dlouhodobých pokusů na myších a krysách, které by se daly využít pro námi vyrobené látky. Polští studenti nám také ukázali svůj zvěřinec a pokusné bludiště.“

Veronika Vetýšková (Skupina Jiřího Vondráška): „Možnost zúčastnit se studentské konference na Nenckiho ústavu, instituci zaměřující se na experimentální biologii, mi rozšířila obzory v projektech jiného typu, než s jakými se běžně setkávám. Což považuji za velmi obohacující.“

Martin Jakubec (Skupina Edwarda Curtise): „Návšteva Nenckiho ústavu mi pripomenula dôležitosť aplikovaného výzkumu v oboru fyziologie a podnetné diskusie s miestnymi študentmi ma presvedčili o sľubných a širokých možnostiach medzioborovej spolupráce oboch ústavov.“

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow