Článek

Robert A. Weinberg novým členem Mezinárodního poradního sboru ÚOCHB

28. února 2023
Robert A. Weinberg novým členem Mezinárodního poradního sboru ÚOCHB
Prof. Robert A. Weinberg (Foto: MIT)

Novým členem Mezinárodního poradního sboru ÚOCHB se stal prof. Robert A. Weinberg, jeden z nejvýznamnějších světových biologů. 

Mezinárodní poradní sbor ÚOCHB (IAB) je složen z předních chemiků a biologů z celého světa, jejichž hlavním úkolem je hodnotit výzkumné skupiny ústavu, poskytovat zpětnou vazbu a navrhovat budoucí cíle a strategie.

„IAB má nezastupitelnou úlohu v hodnocení našich výzkumných skupin a v diskusích o dalším rozvoji našeho ústavu. Jsem opravdu rád, že nám profesor Weinberg bude věnovat svůj čas, a těším se na jeho rady a doporučení.“
— prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB

Robert A. Weinberg působí na Whiteheadově institutu pro biomedicínský výzkum při Massachusettském technologickém institutu (USA). Ve svém výzkumu se zaměřuje na vznik a šíření rakoviny, je známý zejména pro své objevy prvního lidského onkogenu Ras či prvního tumor supresorového genu Rb. Je členem Americké filozofické společnosti, Národní akademie věd USA či Královské švédské akademie věd a držitelem řady vědeckých ocenění, např. prestižní Breakthrough Prize in Life Sciences (2013) nebo nejnověji Japan Prize (2021).

Sdílet článek
Štítky
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow