Tisková zpráva

Vědci z ÚOCHB jsou blíž k vývoji léku nejen na opičí neštovice

28. dubna 2023
Vědci z ÚOCHB jsou blíž k vývoji léku nejen na opičí neštovice

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR rozluštili strukturu bílkoviny metyltransferázy z viru opičích neštovic. Právě díky ní vir uniká lidské imunitě a přenáší zmíněnou nemoc. Na základě tohoto objevu pak připravili látky, které dokážou funkci metyltransferázy zablokovat. Výsledky výzkumu tak můžou být prvním krokem k vytvoření zcela nové skupiny antivirotik pro léčení řady infekčních chorob. Netýká se to přitom jen opičích neštovic, ale i nemocí způsobovaných jinými viry, včetně covidu šířeného koronavirem SARS-CoV-2.

Jak se virus kamufluje

Článek s výsledky práce vědeckých skupin vedených Dr. Evženem Bouřou a Dr. Radimem Nenckou nyní otiskl vědecký časopis Nature Communications. Oba týmy zkoumají viry, které způsobují závažná onemocnění, už řadu let. V minulosti se věnovali viru Zika ze skupiny flavivirů nebo viru SARS-CoV-2 ze skupiny koronavirů.

Virus opičích neštovic se podobně jako jiné viry rozmnožuje v hostitelské buňce. Ta se napadení zvenku brání a aby to dokázala, potřebuje rozpoznat, které molekuly RNA jsou její vlastní a které ne.

Dr. Evžen Bouřa (Foto: ÚOCHB / Tomáš Belloň)

„Domácí molekuly RNA nesou kvůli snadnějšímu rozlišení speciální značku, tzv. čepičku. Neoznačená molekula spustí v infikovaných buňkách vrozenou protivirovou imunitu. Viry se proto snaží lidský organismus oklamat a třeba právě virus opičích neštovic ho mate tím, že na svoji RNA taky přidává čepičku,“ vysvětluje Evžen Bouřa.

Blíže k objevu nových virostatik

Příznaky opičích neštovic připomínají už vymýcené pravé neštovice. Virus, který je způsobuje, se donedávna vyskytoval jen ve střední a západní Africe. Tam jsou jeho přirozeným rezervoárem hlodavci a primáti. U člověka může vyvolat onemocnění s odhadovanou úmrtností mezi 3 až 6 procenty. To je sice míň než v případě pravých neštovic, nicméně mnohem víc než třeba u covidu.

Dr. Radim Nencka (Foto: ÚOCHB / Tomáš Belloň)

Poměrně nedávno se virus opičích neštovic rozšířil po celém světě, a tak není divu, že nejen odborná, ale i laická veřejnost a úřady sledují hrozbu další globální virové pandemie s nervozitou.

„Naši kolegové skvěle kombinují strukturní biologii a špičkovou medicinální chemii. Díky tomu jsme blíž objevu nových virostatik,“ říká ředitel ÚOCHB prof. Jan Konvalinka.

Kromě už zmíněných šéfů vědeckých skupin Evžena Bouři a Radima Nencky patří mezi autory studie zveřejněné v Nature Communication Jan Šilhan, Martin Klíma, Tomáš Otava a Petr Škvára.

Původní článek

  • Silhan, J.; Klima, M.; Otava, T.; Skvara, P.; Chalupska, D.; Chalupsky, K.; Kozic, J.; Nencka, R.; Boura, E. Discovery and structural characterization of monkeypox virus methyltransferase VP39 inhibitors reveal similarities to SARS-CoV-2 nsp14 methyltransferase. Nat Commun 2023, 14, 2259. https://doi.org/10.1038/s41467-023-38019-1

Národní institut virologie a bakteriologie

Výzkum zaměřený na opičí neštovice z laboratoří ÚOCHB spolufinancuje Národní institut virologie a bakteriologie. NIVB je unikátní platforma sdružující špičková vědecká pracoviště z celého Česka a jeho cílem je přispět k urychlení vývoje léčiv a vakcín proti viroým a bakteriálním onemocněním.

Program EXCELES

Projekt NIVB je podporován z Programu EXCELES financovaného z prostředků Evropské unie NextGenerationEU. Program EXCELES podporuje výzkum tam, kde se jedná o nejvyšší prioritu veřejného zájmu.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow