PhD projekty na ÚOCHB – Přijímací řízení 2021

Hledáme talentované, nezávislé a vysoce motivované doktorandy s magisterským nebo ekvivalentním titulem v life sciences a příbuzných oborech.

  • Uzávěrka registrací: 21. února 2021
  • Online rozhovory s tutory: 8.–12. března 2021

Podrobné informace o přijímacím řízení a dostupných projektech najdete na anglické mutaci této stránky.