PhD projekty v ÚOCHB – Přijímací řízení 2024

Hledáme talentované, nezávislé a vysoce motivované doktorand(k)y s magisterským nebo ekvivalentním titulem v life sciences a příbuzných oborech.

  • Uzávěrka přihlášek: 3. března 2024
  • Rozhovory se školiteli: 21. března 2024

Podrobné informace o přijímacím řízení a dostupných projektech najdete na anglické mutaci této stránky.