Přednášky Dany Hockové

Dr. Dana Hocková (1970–2021)

Série přednášek Dany Hockové byla zahájena v roce 2023 jako vzpomínka na dr. Danu Hockovou (1970–2021), která byla významnou vědkyní a vzorem pro ostatní v ÚOCHB i mimo něj. Její předčasná smrt v květnu 2021 zanechala obrovskou díru v srdcích jejích kolegyň a kolegů a v širší vědecké komunitě.

Dana byla nejen skvělá vědkyně, ale také velký vzor pro juniorní vědce a vědkyně, kterým ukazovala, že je možné dělat skvělou vědu a zároveň být dobrým rodičem.

Zveme vědkyně z celého světa, aby představily svůj vědecký výzkum. Po vědecké přednášce následuje neformální kariérní workshop a networkingové setkání, které umožňuje juniorním vědkyním a vědcům z ÚOCHB probrat s řečnicí různá témata.

Přednášky organizuje iniciativa Women in Science at IOCB (WiS@IOCB), která podobné akce pořádala již před vznikem této série přednášek.

Věříme, že se nám touto cestou podaří inspirovat další generaci vědkyň a vědců a současně uctít Daninu památku.

7. března 2024

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR):

  • Přednáška: From antifouling (nano-)coatings to smart biosensing in complex media
  • Kariérní workshop: Being blond and pushing science forward

[Detail akce]

15. února 2023

Dr. Petra Břehová (ÚOCHB):

  • A tribute to Dana Hocková's scientific work

Dr. Hana Dvořáková (VŠCHT):

  • Career pathways in research and beyond 

[Detail akce]

16. května 2023

Prof. Štěpánka Vaňáčová (CEITEC):

  • Přednáška: Stranger things – the unencoded part of RNA
  • Kariérní workshop: Always look at the bright side of life

[Detail akce]