Rentgenový fluorescenční spetrometr SPECTRO Xepos P

  • Elementární analýza
Obrázek Rentgenový fluorescenční spetrometr SPECTRO Xepos P

Simultánní energiově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr XEPOS P (AMETEK Materials Analysis Division) umožňuje identifikaci prvků v rozsahu Na – U a multiprvkovou nedestruktivní semikvantitativní a kvantitativní analýzu u různých typů látek s neznámou matricí (kromě plynných). Budicí záření je generováno nízkovýkonovou rentgenkou s Pd/Co anodou chlazenou vzduchem a adaptováno podle stanovovaných skupin prvků. Charakteristické fluorescenční záření je zpracováváno termoelektricky chlazeným SDD detektorem, měřicí prostor je při stanovování lehkých prvků proplachován heliem. Přístroj je vybaven karuselem pro 12 kyvet s průměrem 32 mm, je však možné měřit i velké vzorky.

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

ICP-OES spektrometr SPECTRO Arcos SOP

Spectro ARCOS SOP (AMETEK Materials Analysis Division) je optický emisní spektrometr s radiálním pozorováním indukčně vázaného plazmatu. Přístroj je vybaven optikou v Paschenově-Rungeho montáži s využitím optimalizované Rowlandovy kružnice osazené 32 lineárními CCD detektory. Optika přístroje je hermeticky uzavřená a naplněná argonem. To umožňuje dosažení vysoké optické propustnosti ve vakuové UV oblasti umožňující stanovení nekovů a využití prominentních čar prvků v této oblasti bez interferencí. Přístroj umožňuje simultánní snímání spektra v oblasti vlnových délek 130 až 770 nm popř. zpracování rychlého tranzientního signálu (10 Hz). V případě přítomnosti dalšího prvku kromě očekávaných je možné jej dodatečně identifikovat a stanovit bez nutnosti provádět nové měření. Přístroj je spojen se zařízením pro elektrotermickou vaporizaci (ETV).

ICP-OES spektrometr SPECTRO Arcos SOP
PE 2400 Series II CHN analyzátor
Analyzátor PE 2400 Series II CHNS/O (Perkin Elmer, USA) umožňuje současné stanovení uhlíku, vodíku a dusíku v organických látkách. V používaném CHN modu přístroj pracuje na klasickém spalovacím principu a převádí stanovované prvky na plyny (N2, CO2 a H2O). Přístroj automaticky provádí spálení, čištění, redukci a homogenizaci spalných plynů a následně jejich separaci a detekci. K přesnému navažování vzorků jsou používány šestimístné mikrováhy MX (Mettler Toledo). Přesnost stanovení CHN je 0.30% absolutní hodnoty. 
PE 2400 Series II CHN analyzátor
ICP-OES spektrometr SPECTRO Arcos MultiView

Spectro ARCOS MultiView (AMETEK Materials Analysis Division) je optický emisní spektrometr s možností plnohodnotného radiálního nebo axiálního pozorování indukčně vázaného plazmatu, což umožňuje jak analýzu těžkých matric, tak stopovou analýzu s detekčními limity v oblasti 10-2 – 10-7 mg/kg podle citlivosti jednotlivých prvků. Přístroj s optikou v Paschenově-Rungeho montáži umožňuje simultánní snímání spektra v oblasti vlnových délek 130 až 770 nm popř. zpracování rychlého tranzientního signálu. Spektrometr je vybaven robustním generátorem pracujícím v oblasti výkonu 500 – 2000 W. V případě přítomnosti dalšího prvku kromě očekávaných je možné jej dodatečně identifikovat a stanovit bez nutnosti provádět nové měření.

ICP-OES spektrometr SPECTRO Arcos MultiView
Jednotka pro elektrotermické odpařování vzorků ETV 4000c

ETV 4000c (Spectral Systems, Fürstenfeldbruck, SRN) je jednotka pro elektrotermické odpařování vzorků. Srdcem jednotky je vodou chlazená grafitová pícka spojená PTFE trubicí s ICP-OES. Pícka je v řízeném teplotním programu schopná dosáhnout teploty až 3000 °C, teplota je neustále sledována zabudovaným pyrometrem. Pícka pracuje v argonové atmosféře, proud argonu odnáší páry a suchý aerosol vznikající odpařováním vzorku do ICP-OES. Do nosného proudu argonu je pro převod prvků do těkavějších forem přidáváno malé množství CCl2F2 (freon R12). Jednotka je vybavena autosamplerem s 50 pozicemi, což velmi usnadňuje analýzy větších sérií vzorků. Průtoky argonu i freonu jsou regulovány elektronicky řízenými ventily. Jednotka je přes počítač spojena s ICP-OES, sběr dat je tak synchronizován s činností pícky.

Jednotka pro elektrotermické odpařování vzorků ETV 4000c