Bruker Avance III™ HD 600 MHz

  • NMR spektroskopie
Obrázek Bruker Avance III™ HD 600 MHz

Výkonný 600 MHz NMR spektrometr používaný pro strukturní analýzu malých molekul, umožňuje však i studium struktury proteinů. Je určen pro měření v kapalné fázi a vybaven citlivými heliem chlazenými sondami 5 mm a 1,7 mm (ta je v současnosti nejcitlivější komerčně dostupnou sondou umožňující měření mikrogramových množství) a automatickým měničem pro 24 vzorků.

Technická specifikace

Magnet
supravodivý 600 MHz, UltraShield™ Plus
Konzole
Avance III HD 600, tři kanály, BOSS III (36 korekcí homogenity magnetického pole), BSMS 2, zesilovače BLAXH2H 300/100 a BLAX 500
Kryoplatforma Bruker
1H a 13C kanály s kryochlazením
Teplotní jednotka
BSVT, BCU 05
Sondy
inverzní trojrezonanční kryosondy s ATM moduly (5 mm CPTCI 1H/13C/15N/D Z-GRD), inverzní širokopásmové sondy (5 mm BBI 1H/D-BB Z-GRD), mikrokryo inverzní trojrezonanční kryosondy s ATM moduly (1.7 mm CPTCI 1H/13C/15N/D Z-GRD)
Pracovní stanice
Linux CentOS 5.11, NMR software Topspin 3.2 pl 6

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

Bruker Avance III™ HD 850 MHz

Nejvýkonnější spektrometr na ÚOCHB je vybaven vysoce citlivou héliem chlazenou sondou a je určen zejména pro bio-NMR studie v kapalné fázi. Umožňuje například studovat strukturu bílkovin, nukleových kyselin nebo komplexů malých molekul s biomolekulami.

Bruker Avance III™ HD 850 MHz
Bruker Avance III™ HD 500 MHz

500 MHz NMR spektrometr vybavený 5 mm širokopásmovou heliem chlazenou sondou a automatickým měničem pro 24 vzorků. Využívá se při strukturní analýze malých molekul.

Bruker Avance III™ HD 500 MHz
Bruker Avance III™ HD 400 MHz Prodigy

Tento 400 MHz NMR spektrometr je vybaven citlivou dusíkem chlazenou širokopásmovou 5 mm sondou a automatickým měničem vzorků 60 vzorků. Používá se jako rutinní spektrometr pro samoobslužné NMR měření v kapalné fázi.


Bruker Avance III™ HD 400 MHz Prodigy
Bruker Avance III™ HD 400 MHz

Druhý 400 MHz NMR spektrometr určený pro samoobslužné měření v kapalné fázi je vybaven širokopásmovou 5 mm sondou a automatickým měničem pro 120 vzorků.

Bruker Avance III™ HD 400 MHz
Bruker Avance II™ 500 MHz

Tento NMR spektrometr vznikl přestavbou spektrometru od firmy Varian instalovaného na ÚOCHB v roce 1989. Byl dovybaven elektronikou firmy Bruker a umožňuje měření jak v pevné, tak v kapalné fázi. Širokopásmová 5 mm sonda instalovaná na tomto spektrometru má velký teplotní rozsah od -150 do +150 °C, a proto se tento spektrometr využívá hlavně k nejrůznějším NMR teplotním studiím. Pro měření v pevné fázi se využívá 3,2 mm sonda.

Bruker Avance II™ 500 MHz
BRUKER Avance II™ 300 MHz

300 MHz NMR spektrometr vybavený speciální tritiovou sondou, která umožňuje měření 3H NMR spekter u tritiem značených sloučenin.

BRUKER Avance II™ 300 MHz
JEOL JNM-ECZR 600 MHz

600 MHz NMR spektrometr je určen pro měření vzorků v pevném stavu. Pro měření se využívají dvě sondy 3,2 mm a 1 mm, které se liší jak množstvím měřeného vzorku, tak rychlostí rotace vzorku v magnetu. Vzorek v 1 mm sondě dosahuje rychlosti rotace až 80 kHz, což umožňuje měřit 1H NMR spektra pevných látek s vysokým rozlišením.

JEOL JNM-ECZR 600 MHz
JEOL JNM-ECZR 500 MHz

500 MHz NMR spektrometr využívaný pro strukturní analýzu malých molekul v kapalné fázi. Je vybaven širokopásmovou 5 mm sondou, která umožňuje experimenty vyžadující dvojitý dekapling 1H a 19F, a automatickým měničem pro 24 vzorků.

JEOL JNM-ECZR 500 MHz