SR7500DC SPR System

  • Další přístroje
Obrázek SR7500DC SPR System

SR7500DC Surface Plasmon Resonance System (Reichert Instruments) is the last generation of surface plasmon resonance (SPR) technology with incomparable sensitivity and high-quality binding data for interaction analysis - all in a flexible component-based platform. The key to the system is the advanced SR7500 Dual Channel SPR Spectrometer instrument. The label-free system generates data on critical interactions between proteins, nucleic acids, lipids, carbohydrates, small molecules, whole cells, bacteria, viruses, and polymers.

Components of the SR7500DC System include:

  • SR7500DC apectrometer
  • autosampler
  • programmable syringe pump
  • diverter valve
  • flow cells
  • sensor chips

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

Polarimetr AUTOPOL IV

Autopol IV (Rudolph Research Analytical, USA) je mikroprocesorem řízený automatický polarimetr pro měření optické rotace, specifické rotace a koncentrace. Je vybaven Glan-Thomsonovým kalcito-silikátovým prismovým polarizátorem. Nejvyšší rozlišení je 0.001° pro optickou rotaci, a 0.001% pro koncentraci. Běžně jsou uváděny výsledky specifické rotace na jedno desetinné místo. V přístroji je možno používat kyvety v délce až 200 mm. Přístroj byl instalován roku 2001.

Polarimetr AUTOPOL IV
LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX

Systém pro studie vodík-deuteriové výměny (HDX) je vybaven nejnovější generací přístrojů HDX-MS od společnosti Waters, která se skládá z hmotnostního spektrometru Synapt G2 s ionizací elektrosprejem a fragmentační technikou CID, systému ACQUITY UPLC M-Class s HDX manažerem a robota LEAP-Pal pro automatizovanou přípravu vzorků a manipulaci s nimi zajišťující vysokou reprodukovatelnost dat. Použití proteasových kolon s různou substrátovou specifitou od společnosti Affipro umožňující online štěpení proteinů řeší častý problém s dosažením dostatečného pokrytí sekvence proteinů. Dostatečné sekvenční pokrytí studovaného proteinu je klíčové pro mapování deuterace, a tím usnadňuje samotnou interpretaci dat.

Systém pro HDX se v naší laboratoři používá ke studiu protein-protein či protein-ligand komplexů.

LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX byl instalován v prosinci 2021.

LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX