Polarimetr AUTOPOL VI

  • Další přístroje
Obrázek Polarimetr AUTOPOL VI

AUTOPOL VI (Rudolph Research Analytical, USA) je moderní mikroprocesorem řízený automatický polarimetr pro měření optické rotace (±89,99° Arc), specifické rotace ±999,99° Arc a koncentrace (0 - 99,9%). Autopol VI obsahuje kalcitový křemenný hranolový polarizátor Glan Thomson. Pro racemické roztoky a vzorky s velmi nízkou koncentrací poskytuje laboratorní polarimetr Autopol® VI bezkonkurenční přesnost optické rotace ±0,0003°Arc v rozsahu nad ±1°Arc. Výkon přístroje pro měření mezi -1 a 1° Arc je: rozlišení ±0,0001, reprodukovatelnost ±0,0002 a přesnost ±0,0003. Obvykle se výsledné hodnoty specifické rotace uvádějí na jedno desetinné místo. Systém TempTrol™ umožňuje elektronické chlazení a ohřev od 15°-35°C ±0,2°C. K dispozici je šest standardních vlnových délek: 365 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm, 589 nm a 633 nm. V polarimetru je možné použít kyvety až do 200 mm. Přístroj byl instalován v roce 2023.

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

SR7500DC SPR System

SR7500DC Surface Plasmon Resonance System (Reichert Instruments) is the last generation of surface plasmon resonance (SPR) technology with incomparable sensitivity and high-quality binding data for interaction analysis - all in a flexible component-based platform. The key to the system is the advanced SR7500 Dual Channel SPR Spectrometer instrument. The label-free system generates data on critical interactions between proteins, nucleic acids, lipids, carbohydrates, small molecules, whole cells, bacteria, viruses, and polymers.

Components of the SR7500DC System include:

  • SR7500DC apectrometer
  • autosampler
  • programmable syringe pump
  • diverter valve
  • flow cells
  • sensor chips

SR7500DC SPR System
LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX

Systém pro studie vodík-deuteriové výměny (HDX) je vybaven nejnovější generací přístrojů HDX-MS od společnosti Waters, která se skládá z hmotnostního spektrometru Synapt G2 s ionizací elektrosprejem a fragmentační technikou CID, systému ACQUITY UPLC M-Class s HDX manažerem a robota LEAP-Pal pro automatizovanou přípravu vzorků a manipulaci s nimi zajišťující vysokou reprodukovatelnost dat. Použití proteasových kolon s různou substrátovou specifitou od společnosti Affipro umožňující online štěpení proteinů řeší častý problém s dosažením dostatečného pokrytí sekvence proteinů. Dostatečné sekvenční pokrytí studovaného proteinu je klíčové pro mapování deuterace, a tím usnadňuje samotnou interpretaci dat.

Systém pro HDX se v naší laboratoři používá ke studiu protein-protein či protein-ligand komplexů.

LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX byl instalován v prosinci 2021.

LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX