Jak a kdy se přihlásit?

Témata PhD projektů vyhlášených pro následující akademický rok se zveřejňují nejpozději v lednu. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit jen uchazeči o PhD studium na univerzitách, se kterými ÚOCHB na PhD programech spolupracuje:

Univerzity přijímají ke studiu v doktorském studijním programu uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem nebo jeho ekvivalentem, případně studenty posledního ročníku magisterského studijního programu – jejich přijetí je podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu do zahájení nového akademického roku.

Do PhD programu na ÚOCHB se můžete přihlásit dvěma způsoby

  1. Přihlaste se v rámci oficiálního PhD přijímacího řízení (doporučený postup). To zpravidla začíná počátkem ledna zveřejněním témat PhD projektů pro následující akademický rok na našem webu. Přihlášky k pohovorům s vedoucími projektů se podávají v průběhu ledna a února. Samotné pohovory pak probíhají v polovině března. Výhodou je, že v systému přijímacího řízení můžete oslovit více vedoucích skupin najednou a zvýšit tak svoji šanci na přijetí.
  2. Můžete také přímo kontaktovat vedoucího skupiny, u nějž chcete na svém projektu pracovat, a domluvit se na dalším postupu individuálně.

V případě zájmu o PhD studium ocení vedoucí skupin váš aktivní zájem nejen v období přijímacího řízení. Neváhejte je kontaktovat na e-mailových adresách, které najdete na stránkách jejich skupin.

Nejlepší přípravou je v průběhu celého roku sledovat práci vědeckých skupin i jednotlivců, stejně jako jejich publikační činnost, seznámit se s aktuálními i již realizovanými tématy projektů, granty, přístrojovým vybavením apod.