Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Tisková zpráva

Spustili jsme nový web

15. října 2019
Spustili jsme nový web

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) spustil po dvou letech příprav nové webové stránky. Projekt také zahrnuje 50 samostatných webů výzkumných skupin působících na ústavu, které představují jejich týmy a projekty, a vytvoření infrastruktury pro jednoduchou přípravu dalších. Na vývoji nového webu spolupracoval ÚOCHB s agenturou 2FRESH. 

„Jsme nesmírně rádi, že v akademické sféře ÚOCHB není průkopníkem jen na poli vědy, ale může razit nové cesty třeba i v komunikaci – a nový ústavní web je toho dobrým příkladem. Webové stránky chápeme jako strategický nástroj posilující atraktivitu ústavu pro české i zahraniční vědce i studenty a podporující navazování vědecké spolupráce, proto jsme při jeho přípravě měli ambici přijít s technologickým a obsahovým řešením, které by obstálo v konkurenci světových výzkumných institucí. Současně chceme umět přitažlivou formou představovat české veřejnosti naše vědecké projekty a úspěchy,“ říkají Barbora Fričová a Jiří Polách, vedoucí projektu v ÚOCHB.

„Pracovat pro instituci, která posouvá lidstvo dopředu, je pro nás velká čest. Naší práci to dává smysl,“ říká Jakub Karlec z 2FRESH. „Na projektu nás bavil i stejný pohled na řešení problémů. Při návrhu webu jsme si nejprve stanovili hypotézy, které jsme následně ve výzkumu ověřili. Na základě závěrů výzkumu jsme navrhli vhodnou strukturu, obsah a funkce webu,“ dodává.

Samotnému vývoji webu předcházela výzkumná fáze zahrnující analýzu webových stránek podobně zaměřených institucí v ČR i zahraničí a hloubkové rozhovory se zástupci klíčových cílových skupin. Na jejím základě byla navržena informační architektura webu, která následně prošla důkladným uživatelským testováním.

Vývojáři z 2Fresh připravili pro ÚOCHB původní redakční systém, který dává rozsáhlou svobodu navrhovat strukturu webu a informací podle vlastních požadavků a umožňuje vytvářet a jednoduše spravovat doplňkové weby výzkumných skupin. Web je navíc integrován s interními systémy ústavu, včetně rozsáhlé databáze publikací, a dovoluje tak vytvářet automaticky generované stránky umožňující vyhnout se zbytečným chybám a duplicitám obsahu.

„Spuštěním webu nám spadl velký kámen ze srdce, ale jeho ladění a vývoj samozřejmě pokračuje dále. Věříme, že společné úsilí našeho vývojového týmu s partnery z 2FRESH, kteří byli ochotní naslouchat názorům našich kolegů a vymýšlet originální řešení šitá potřebám ÚOCHB na míru, se vyplatilo,“ dodávají Jiří Polách a Barbora Fričová.
Sdílet článek
Štítky
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow