Agilent 7250 GC/Q-TOF

Obrázek Agilent 7250 GC/Q-TOF

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent 7250 GC/Q-TOF poskytuje vysoce rozlišená hmotnostní spektra a umožňuje měření přesné hmotnosti v širokém dynamickém rozsahu pro identifikaci a kvantifikaci sloučenin vhodných pro GC analýzu. Přístroj GC/Q-TOF umožňuje také analýzu složitých směsí s využitím identifikace na základě přesných hmotností a identifikaci sloučenin pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS). Při analýze lze využít elektronovou ionizaci, nízkoenergetickou elektronovou ionizaci a chemickou ionizaci. Přístroj je také vybaven přímou sondou (SIM). Tento doplněk umožňuje přímé měření hmotnostních spekter bez odpojení GC/MS rozhraní.

V naší laboratoři je přístroj využíván především pro stanovení elementárního složení těkavých organických látek na základě přesného měření hmotnosti a pro kvantifikaci v cílených metabolomických studiích.

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent 7250 GC/Q-TOF byl instalován v prosinci 2021.

Umístění