3 × Agilent 5975C Inert MSD

Obrázek 3 × Agilent 5975C Inert MSD

Agilent 5975C Inert MSD je hmotnostní spektrometr disponující kvadrupólovým detektorem, který je propojen s plynovým chromatografem 7890A. Jeho maximální hmotnostní rozsah je 1050 u. Plynový chromatograf je vybaven injektorem využívající technologii „split/splitless“.

Umístění