Polarimetr AUTOPOL IV

  • Další přístroje
Obrázek Polarimetr AUTOPOL IV

Autopol IV (Rudolph Research Analytical, USA) je mikroprocesorem řízený automatický polarimetr pro měření optické rotace, specifické rotace a koncentrace. Je vybaven Glan-Thomsonovým kalcito-silikátovým prismovým polarizátorem. Nejvyšší rozlišení je 0.001° pro optickou rotaci, a 0.001% pro koncentraci. Běžně jsou uváděny výsledky specifické rotace na jedno desetinné místo. V přístroji je možno používat kyvety v délce až 200 mm. Přístroj byl instalován roku 2001.

Umístění