LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX

  • Další přístroje
Obrázek LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX

Systém pro studie vodík-deuteriové výměny (HDX) je vybaven nejnovější generací přístrojů HDX-MS od společnosti Waters, která se skládá z hmotnostního spektrometru Synapt G2 s ionizací elektrosprejem a fragmentační technikou CID, systému ACQUITY UPLC M-Class s HDX manažerem a robota LEAP-Pal pro automatizovanou přípravu vzorků a manipulaci s nimi zajišťující vysokou reprodukovatelnost dat. Použití proteasových kolon s různou substrátovou specifitou od společnosti Affipro umožňující online štěpení proteinů řeší častý problém s dosažením dostatečného pokrytí sekvence proteinů. Dostatečné sekvenční pokrytí studovaného proteinu je klíčové pro mapování deuterace, a tím usnadňuje samotnou interpretaci dat.

Systém pro HDX se v naší laboratoři používá ke studiu protein-protein či protein-ligand komplexů.

LEAP PAL robot v kombinaci se systémem HDX byl instalován v prosinci 2021.

Umístění