Bruker Avance II™ 500 MHz

  • NMR spektroskopie
Obrázek Bruker Avance II™ 500 MHz

Tento NMR spektrometr vznikl přestavbou spektrometru od firmy Varian instalovaného na ÚOCHB v roce 1989. Byl dovybaven elektronikou firmy Bruker a umožňuje měření jak v pevné, tak v kapalné fázi. Širokopásmová 5 mm sonda instalovaná na tomto spektrometru má velký teplotní rozsah od -150 do +150 °C, a proto se tento spektrometr využívá hlavně k nejrůznějším NMR teplotním studiím. Pro měření v pevné fázi se využívá 3,2 mm sonda.

Technická specifikace

Magnet
supravodivý 500 MHz, Oxford Instruments
Konzole
Avance II 500, dva kanály BOSS II (34 korekcí homogenity magnetického pole), BSMS 2, zesilovače BLAXH 300/100, BLAXH 300 a BLAX 500
Příslušenství pro pevnou fázi
MAS II
Teplotní jednotka
B-VT 3200, BCU 05
Sondy
trojrezonanční širokopásmová sonda s ATM modulem (5 mm PATBO BB-1H/19F/D Z-GRD), trojrezonanční širokopásmová sonda (5 mm TBO BB-1H/19F/D Z-GRD), sonda MAS pro pevnou fázi (3.2 mm MAS BB/1H)
Pracovní stanice
Windows XP, NMR software Topspin 2.1 pl 8

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

Bruker Avance III™ HD 850 MHz

Nejvýkonnější spektrometr na ÚOCHB je vybaven vysoce citlivou héliem chlazenou sondou a je určen zejména pro bio-NMR studie v kapalné fázi. Umožňuje například studovat strukturu bílkovin, nukleových kyselin nebo komplexů malých molekul s biomolekulami.

Bruker Avance III™ HD 850 MHz
Bruker Avance III™ HD 600 MHz

Výkonný 600 MHz NMR spektrometr používaný pro strukturní analýzu malých molekul, umožňuje však i studium struktury proteinů. Je určen pro měření v kapalné fázi a vybaven citlivými heliem chlazenými sondami 5 mm a 1,7 mm (ta je v současnosti nejcitlivější komerčně dostupnou sondou umožňující měření mikrogramových množství) a automatickým měničem pro 24 vzorků.

Bruker Avance III™ HD 600 MHz
Bruker Avance III™ HD 500 MHz

500 MHz NMR spektrometr vybavený 5 mm širokopásmovou heliem chlazenou sondou a automatickým měničem pro 24 vzorků. Využívá se při strukturní analýze malých molekul.

Bruker Avance III™ HD 500 MHz
Bruker Avance III™ HD 400 MHz Prodigy

Tento 400 MHz NMR spektrometr je vybaven citlivou dusíkem chlazenou širokopásmovou 5 mm sondou a automatickým měničem vzorků 60 vzorků. Používá se jako rutinní spektrometr pro samoobslužné NMR měření v kapalné fázi.


Bruker Avance III™ HD 400 MHz Prodigy
Bruker Avance III™ HD 400 MHz

Druhý 400 MHz NMR spektrometr určený pro samoobslužné měření v kapalné fázi je vybaven širokopásmovou 5 mm sondou a automatickým měničem pro 120 vzorků.

Bruker Avance III™ HD 400 MHz
BRUKER Avance II™ 300 MHz

300 MHz NMR spektrometr vybavený speciální tritiovou sondou, která umožňuje měření 3H NMR spekter u tritiem značených sloučenin.

BRUKER Avance II™ 300 MHz
JEOL JNM-ECZR 600 MHz

600 MHz NMR spektrometr je určen pro měření vzorků v pevném stavu. Pro měření se využívají dvě sondy 3,2 mm a 1 mm, které se liší jak množstvím měřeného vzorku, tak rychlostí rotace vzorku v magnetu. Vzorek v 1 mm sondě dosahuje rychlosti rotace až 80 kHz, což umožňuje měřit 1H NMR spektra pevných látek s vysokým rozlišením.

JEOL JNM-ECZR 600 MHz
JEOL JNM-ECZR 500 MHz

500 MHz NMR spektrometr využívaný pro strukturní analýzu malých molekul v kapalné fázi. Je vybaven širokopásmovou 5 mm sondou, která umožňuje experimenty vyžadující dvojitý dekapling 1H a 19F, a automatickým měničem pro 24 vzorků.

JEOL JNM-ECZR 500 MHz