GSRC-3 (2016–2021)

V roce 2006 rozšířily ÚOCHB a Gilead své dlouhodobé partnerství a spolupráci a zahájily program Gilead Sciences Research Centre při ÚOCHB. V jeho rámci Gilead poskytoval ústavu po dobu pěti let finanční dar ve výši 1,1 milionu dolarů ročně, který měl za cíl rozšířit výzkum ústavu na poli lidských nemocí.

Program byl následně obnoven v letech 2011 a 2016, kdy se podpora zvýšila na 1,35 milionu dolarů ročně.

Podpořené výzkumné projekty

Publikace